Göm menyn

TDP025 Projekt: Entreprenöriell programmering

Ht1-Ht2 2013

Förtydligande. Slutligt git-deadline i kursen är 17 jan, 2015. Det som finns på ert git-projekt dagen efter är grund för den delen av examination.

Centralt för kursen är mjukvaruutveckling i uppstart, utan kravställande kund. Vi kommer att utveckla mot Androidplattformen i Java, jobba med A/B-testning och träna på kort, muntlig och skriftlig presentation. I kursen ingår från 2014 även sökande av information på akademiska och industriella källor samt diskussion av värdering och användbarheten av dessa i arbeten.

Senaste nytt...


2/12  Instruktioner för screencast tillagt.

28/11  !!!Seminarierna omorganiserade!!!
 

Seminarierna 1/12 och 8/12 stryks och kodseminariet som var planerat till den 1/12 flyttas fram till den 15/12. De planerade kortfattade presentationsseminarierna ersätts av inspelad screencast med 5-minuters app-presentation som ni lägger på yourtube, dropbox eller ert student-boxkonto och ser till att jag kan se samt länkar till i ert gitlabprojekt. Detta för att synka takten i seminarierna bättre med tiden fram till dealdine den 17:e.


Leverabler HT1

Följande saker ska finna på den egna gitlab.ida.liu.se projektsidan där även eribe22 ska vara inbjuden som developer så att jag har fulla rättigheter att se vad ni gör.
 • Projkektspec. på egna appen med tydligt fokus på värdet för kunden och vad som nu är den. Ide om MVP - minimal, viable product.
 • Fungerade bas-app med källkod (embryo till egna appen) på gitlab.ida.liu.se.
 • Bas till A/B-testning och val av backend/system för A/B-testning. I koden på gitlab.ida.liu.se.
 • Deltagande i kodseminarie med kodgenomgång och diskussion av vad man själv ska bygga för app i HT2.
 • 10 vetenskapliga och 10 industriella källor för den egna appen (domänanalys) listade på egna gitlab.ida.liu.se med 2-3 meningars motivering varför varje källa är relevant och hur trovärdig den är. Alla källor måste inte vara supertrovärdiga, ingen får vara ice-trovärdig.

Leverabler HT2

 • Fungerande, fokuserad och välutvecklad app motsvaraden 10 hps utvecklingsarbete. På gitlab.ida.liu.se.
 • Ordenligt integrerad A/B-testning i appen. På gitlab.ida.liu.se.
 • Kodgenomgång av hela appen på kodseminarie i grupp.
 • Screencastpresentation enlight följande model: 20 sekunders pitch (varför: vad är nyttan med appen) 2-4 minuter (Hur: Dema ett användarscenario för appen). Länka upp på gitalb.ida.liu.se. Mjukvara hittar ni här: http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_screencasting_software. Kolla också gärna här ... nytt och kanske enklare och bättre men jag har inte testat. Innfattar gratis lagring och full rätt att bestämma hur mycket man ska sprida. https://screencast.autodesk.com/
  Screencast-filmerna ska vara kortfattade och effektiva men inte ytliga. Gör hellre 3 minuter än 5 om du kan presentar appen så kort. Presentationen kommer dock att bedömas och slarvigt gjorda, otydliga eller onödligt långa kommer inte att godkännas och behöva kompletteras.

I examensordningen står det att för alla kandidatexamina skall (bland andra) följande mål uppnås:

 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper

Kursen lägger stor vikt vid dessa mål, och det kan vara viktigt för student att förstå detta för att inse värdet av vissa uppgifter i kursen.
Sidansvarig: infomaster
Senast uppdaterad: 2015-02-02