Göm menyn

Verktyg

Java Enterprise (Java EE) är en samling bibliotek till Java som hjälper utvecklare att lösa vanliga problem inom Enteprise utveckling. Du kommer inte stöta på alla biblioteken i denna kurs, utan i huvudsak de två som populärt kallas JPA (Java Persistence API, används för databaskommunikation) och Jersey (JAX-RS, används för skapandet av REST tjänster).Netbeans är en IDE som kan användas med många olika språk, men är huvudsakligen gjort för Java. Den finns installerad i salarna. Första gången man startar Netbeans får man en fråga om man vill installera JUnit, det vill ni. Var noga med att ni hela tiden sparar era filer på "Z:..." och inte "\\neptunus..."


Glassfish är en applikationsserver, lättast är att föreställa sig en webbserver på stereoider som förstår Java. Glassfish är referensimplementationen av Java EE och innehåller därför "bleeding edge" vad gäller bibliotek, på gott och ont. Glassfish finns installerat i PUL.


Monlog

Monlog är ett system som centraliserar loggning av meddelanden. Har man skalat ut sin applikation på flera servrar är det svårt att veta vilken server det är som har problem med ett visst anrop. Via monlog så ser man alla fel från alla servrar på samma ställe och kan snabbare hitta orsaken till felet.


Ni bör alla redan ha en MySQL databas hos IDA, om ni inte har det eller om ni tappat bort era uppgifter måste ni skicka ett mejl till helpdesk@ida.liu.se, ni måste skicka mejlet från eran studentmejl.Subversionkonto skapas enligt vanlig ordning utifrån grupperna i WebReg. När ni gör commits kommer er kod byggas, testas och granskas. Gör flera commits under arbetetsgång, och inte bara i slutet av labben.


Jenkins är ett välanvänt CI (Continuous Integration) verktyg. Det är kopplat till era Subversion-konton och kommer att bygga och testa er kod varje gång ni gör en ny commit.


Om Jenkins lyckas bygga koden skickas resultatet av testerna och källkoden för analys av Sonar. Sonar kan ge er feedback på hur pass komplex er kod är, hur mycket av koden som är testad (code coverage) och annat nyttigt. Det viktigtaste är dock att ni håller koll på att ni har "tillräcklig" code coverage.


Sidansvarig: infomaster
Senast uppdaterad: 2012-08-20