Göm menyn

TDP023 Projekt: Agil systemutveckling

Kursinformation


Målsättning

Denna kurs är en projektkurs i agil systemutveckling. Målet är att en student efter genomgången kurs ska kunna:
  • utveckla en grafisk interaktiv tillämpning ihop med en beställare/kund
  • utveckla programvara baserat på agila metodikens grundvärderingar
  • förstå agil utvecklingsmetodik i förhållande till andra metodiker
  • marknadsföra en utvecklad produkt muntligt och skriftligt

Upplägg

Kursdeltagarna delas upp i mindre team bestående av ca 5-6 studenter och jobbar mot en extern beställare/kund per team. Totalt genomförs 5 sprints (iterationer) om två veckor vardera. Parprogrammering tillämpas. De första tre sprintarna kommer ni att ha tillgång till coacher från IP årskurs 3, via coachingkursen.
Varje team ska välja en scrum-master. Ansvarsområden som hör till denna roll finns detaljerade här.

Vid varje sprint end ska scrum master sammanfatta den gångna sprinten genom att fylla i ett speciellt formulär som sedan lämnas till läraren.
Detta formulär finns tillgängligt här.
I kursen ingår en introduktionsföreläsning och en lektion. I period två kommer dessutom en gästföreläsning som relaterar agil metodik till annan programmutvecklingsmetodik.

Litteratur

Kursbok
  • Pieter Jongerius et al. Get Agile! Scrum for UX, design & development. BIS Publishers, 2013. För beställning se t.ex. Adlibris och Bokus.
Forskningsartiklar
  • Williams, L., Kessler, R.R., Cunningham, W., Jeffries, R. Strengthening the case for pair programming, IEEE Software, 17(4), pp. 19-25, 2000. Länk till artikeln. (För access krävs att man sitter på LiU.)
  • Jones, D.L., and Fleming, S.D. What use is a backseat driver? A qualitative investigation of pair programming. In Proceedings pf the IEEE Symposium on Visual Languages and Human-Centric Computing, pp. 103-110, 15-19 September, 2013. Länk till artikeln (För access krävs att man sitter på LiU.)
  • Kai Stapel, Eric Knauss, Kurt Schneider, and Matthias Becker. Towards Understanding Communication Structure in Pair Programming. In Agile Processes in Software Engineering and Extreme Programming, Lecture Notes in Business Information Processing Volume 48, pp. 117-131, 2010. Länk till artikeln (För access krävs att man sitter på LiU.)
  • Kjetil Molokken-Ostvold, Nils Christian Haugen, Hans Christian Benestad. Using planning poker for combining expert estimates in software projects, The Journal of Systems and Software 81, pp. 2106-2117, 2008. Länk till artikeln. (För access krävs att man sitter på LiU.)
  • Siva Dorairaj, James Noble, and Petra Malik. Understanding Team Dynamics in Distributed Agile Software Development. In Agile Processes in Software Engineering and Extreme Programming Lecture Notes in Business Information Processing Volume 111, pp. 47-61, 2012. Länk till artikeln. (För access krävs att man sitter på LiU.)

Sidansvarig: Johan Åberg
Senast uppdaterad: 2014-01-21