Göm menyn

TDP021 Projekt: Egen produkt

Uppgifter


 • Introduktionsföreläsning

  Målet med föreläsningen är att ge studenterna en översikt av kursupplägget, dess innehåll och moment. Vidare presenteras de business modeller som de skall använda sig utav i sina produktvisioner.

 • Individuell produktvision

  Varje student skapar en vision för en produkt. Detta innebär att det inte skall presenteras en lista med funktioner utan en vision, t ex "En tjänst som man kan hitta saker på nätet med....". Visionen skall presenteras på en A4-poster där det står visionens preliminära namn samt en kort beskrivning av visionen.

  Leverabel: En A4-poster med visionsbeskrivning i två kopior, en som lämnas in till kursledningen och en som visas och presenteras för resten av studenterna.

 • 20-sec pitch

  Alla studenter presenterar sin vision med en 20-sec pitch inför sina kurskamrater. Alla i kursen röstar på de visioner de anser har störst potential och gruppindelning görs av studenterna. Antalet grupper och antalet studenter per grupp avgörs av antalet studenter som läser kursen.

 • Brainstorming

  Under brainstorming är det allas ansvar i gruppen att aktivt delta i framtagningen av de funktioner och tjänster som produkten skall bestå av. Här ges alla möjlighet att ha inflytande över produkten, varför det är viktigt att alla aktivt deltar. När man genomför en brainstorming skall alla idéer skrivas ner och dokumenteras, och inget får tas bort. Inga idéer är dåliga eller skall ratas, eftersom det är omöjligt att avgöra innan man kommit fram till sin produktidé. Det är viktigt att man inte känner sig låst i sina tankar och idéer i vad som föreslagits innan.

 • Förkortning av lista med funktioner ('Pruning')

  Under 'pruning' skall listan med alla förslag till funktioner och tjänster förkortas ner till en fokuserad produktidé. Det är allas ansvar i gruppen att aktivt delta eftersom det efter detta steg kan bli svårare att komma med förändringsförslag. Tänk på att hitta "core business", dvs den kärn-funktion i eran produkt som kan göra produkten svårkopierad och framgångsrik.

 • Skapa prototyp och förbered 5-minuters pitch

  Studenterna arbetar fritt med att ta fram en prototyp av produkten, för att få en känsla av hur produkten kommer att fungera. Förberedelse av en 5-minuters pitch skall göras. Denna pitch skall innehålla produktens funktioner, tjänster och prototyp.

 • 5-minuters pitch

  Alla grupper presenterar sin 5-minuters pitch inför varandra. Här ges det möjlighet för andra grupper att ställa frågor, för att hjälpa varandra att förstärka varandas "core business". Denna pitch skall ses som en möjlighet för feedback på det arbete man gjort under framtagningen av produktidéen.

 • Förändring av produkt

  Grupperna arbetar själv med att förändra produkten utefter det som föreslagits från de andra grupperna under 5-minuters pitchen.

 • Videofilm-pitch

  Var och en från varje grupp ställer sig framför en kamera och ger en 20-sec pitch om sin produktidé. Det är visionen som skall levereras, och det är ett exempel på hur man ibland blir tvungen att pitcha sina idéer i en hiss (som tar ca 20 sekunder) för t ex en chef eller investerare. När alla i gruppen gjort sin pitch tittar alla på varandras, här är det intressant för gruppen att se om det finns någon avvikelse i hur de andra ser på produktidéen. Innan man börjar utveckla är det kritiskt att alla i gruppen har samma vision.

 • Utveckling

  Grupperna arbetar självständigt med utveckling av produkterna. Versionshanteringssystem skall användas kontinuerligt genom arbetet. Det skall ligga fokus på att producera de funktioner som har slagits fast samt att arbeta mot den affärsmodell som man skapat. Det är viktigt att tänka på hur produkten kan anpassas för andra marknader, språk etc.

 • Code Review

  Code reviews är vanliga inom utvecklingsvärlden, dock är de vi genomför något annorlunda. Varje grupp träffas med kursledningen och presenterar sitt arbete den senaste utvecklingsperioden. Varje student skall själv visa upp det som studenten gjort och återkoppla detta till "core business" samt affärsmodellen, det är viktigt att varje student tar eget ansvar för någon eller några delar av koden.

 • Skapa presentationsmaterial inför 10-minuters pitch

  Inför slutexaminationen förbereds en 10-minuters pitch. Denna pitch är tänkt att levereras inför potentiella investerare, vilket innebär att allt för tekniska detaljer kan skippas. Det är viktigt att det är underhållande på en nivå som gör det intressant och inspirerande att lyssna, men inte gör det till en cirkus.

 • Genrep 10-minuter pitch inför andra grupper

  Alla studenter genomför sin 10-minuters pitch inför varandra, som ett genrep inför slutexaminationen. Studenterna ges möjlighet att först och främst ge feedback på pitchen, men får givetvis ställa frågor kring produkten.

 • 10-minuters pitch inför Jury

  Alla grupper genomför sin 10-minuters pitch inför juryn. Juryn ges möjlighet att ställa frågor och yttra sina funderingar. Juryn ses som potentiella investerare. När alla pitchningar är genomförda röstar juryn fram den produkt de anser ha störst potential (utefter en betygsmall som skapats av kursledningen). Imponera på åskådarna och var proffsiga.

 • Enskild muntlig reflektion och återkoppling med kursledning

  Alla studenter träffar enskilt kursledningen för muntlig återkoppling och reflektion över kursen.

 • 1. Produktbrainstorming
  Varje individ i gruppen tar fram en idé till produkt. Denna skall vara knuten till någon ekonomisk plan, dvs det skall finnas en utstuderad metod att tjänta pengar på produkten. Produkten skall vara "ny", och inte kopiera existerande produkter.

  Exempel på sätt att skapa ekonomisk vinst kan vara (men begränsas inte till):
  • Genom reklam i produkten
  • Försäljning av produkten, per kopia
  • Mervärdestjänst till existerade företag, t ex en applikation till Interflora
  Leverabel: En A4 sida per idé som beskriver produkten och den ekonomiska planen. Mejlas till kursledningen i ett gemensamt mejl från gruppen, med allas rapporter bifogade. Kurskod och gruppkod skall framkomma från ämnesraden.
  Deadline: 8:e september
  Redovisning: Planera en 5-mintuers pitch för att beskriva din idé inför kursledningen.
  Redovisningsdatum: 13:e september

 • 2. Marknadsundersökning och Förfining
  Genomför en informell produktundersökning på marknaden för att få inspiration kring produkterna. Leta efter konkurrenter och fundera vad de gör och hur de har tänkt. En produkt som inte har någon konkurrent är inte nödvändigtvis speciellt bra. Dock är det inte önskvärt att bara kopiera existerande produkter. Se konkurrens som inspiration till er produktutveckling.

  Ta ett steg tillbaka och definiera om era produkter. Fundera på vad ni sett via marknadsundersökningen. Minimera produkterna med avseenden på produktens affär. Ju färre viktiga funktioner en produkt har desto fortare blir den färdig och desto fortare kan den nå framgång. Tänk på att det finns även funktioner som gör produkten trovärdig - funktioner användare inte nödvändigtvis använder.

  Leverabel: En rapport om andra produkter på marknaden och hur ni kan profilera/ändra på era produkter i relation till det. Skriv en A4 för varje produktidé, inkludera även de förfiningar ni tänkt göra. Mejlas till kursledningen i ett gemensamt mejl från gruppen, med allas rapporter bifogade. Kurskod och gruppkod skall framkomma från ämnesraden.
  Deadline: 15:e September
  Redovisning: Skapa en Powerpoint (Flash, stillbilder, etc går också bra) presentation som visar hur era produkter kommer att se ut. En presentation per produkt. Förbered visning för kursledningen.
  Redovisningsdatum: 19:e September

 • 3. Beta
  Välj nu fem idéer att jobba vidare med. Ni skall nu utveckla Beta versioner av dessa, på den tilltänkta platformen. Arbeta mycket med det visuella, det viktiga är att man får en känsla av hur den slutgiltiga produkten kommer att fungera.

  SVN: Koden för alla projekt skall versionhanteras via SVN. Om parprogrammering sker skall båda personers liu-id skrivas i kommentarfältet vid varje commit. Var noga med att inte skicka in kod med ditt liu-id som du inte förstår eller kan förklara.

  Leverabel: 5 Beta produkter och presentation.
  Redovisning: Presentera en demo av produkt inför kursledningen, detta är en viktig milstolpe och skall ses som en övning för den slutgiltiga pitchen. Presentationen skall innehålla en screencast/youtube del, som visar produkten när den används.
  Redovisningsdatum: 11:e Oktober

 • 4. Final
  Välj nu tre utav era idéer och utveckla till kompletta fungerande produkter. Vikten ligger på att det måste fungera. Det skall inte vara en prototyp, utan den slutgiltiga produkten.

  Förbered en säljspitch för varje produkt på ca 10 minuter vardera. Ni ska inte bara visa upp produkten, utan sälja den till åskådarna. Ta lärdom från era demonstrationer i steg 3. Att visa upp en youtube film räcker inte, men kan vara en bra del utav presentationen. Förklara användningsområdet, värdet och hur den kommer att tjäna pengar för er eller för kunden (beroende på ekonomimodell). Imponera på åskådarna och var proffsiga.

  Bland åskådarna kommer en jury att finnas. Dessa personer kommer att rösta på sina favorit produkter, och ett pris kommer att delas ut.

  När pitchen är klar kommer åskådarna få möjlighet att testa produkterna, förbered i PUL:et två datorer per produkt så att åskådare (däribland juryn) kan få testa produkten.

  SVN: Koden för alla projekt skall versionhanteras via SVN. Om parprogrammering sker skall båda personers liu-id skrivas i kommentarfältet vid varje commit. Var noga med att inte skicka in kod med ditt liu-id som du inte förstår eller kan förklara.

  Leverabel: 3 fungerade produkter.
  Redovisning: Presentation av produkten inför större publik. En jury kommer att finnas på plats för att rösta fram den bästa produkten, ett pris kommer att delas ut. Demonstration i PUL.
  Redovisningsdatum: 13:e December i Visionen

Sidansvarig: Marcus Bendtsen
Senast uppdaterad: 2012-05-23