Göm menyn

TDP021 Projekt: Egen produkt

Schema


Studenterna genomgår tre faser i kursen: framtagning av produktidé, utveckling av produkt och presentation av produkt. Alla faser genomsyras av reflektion kring entreprenörskap och business value. De exakta tiderna för varje moment i kursern kan hämtas från TimeEdit, nedanstående tabell är endast en översikt av hur momenten ligger förlagda i kursen. Titta under fliken Uppgifter till vänster för att läsa om de olika momenten i detalj.

Under kursens första fas (4 veckor) förväntas studenterna själva lära sig Android utveckling samt att arbeta med OpenShift.

Detaljerat schema finns på TimeEdit, tabellen nedan är endast en översikt av kursens delar.

Framtagning av produktidé och vision för produkten. I slutet av denna period skall studenterna ha en tydlig produktidé och alla i gruppen skall ha samma vision för produkten.

Under denna period är det studenternas egna ansvar att lära sig Android och OpenShift utveckling.
Vecka 1 Introduktionsföreläsning Individuellt arbete med framtagning av vision kopplad till en affärsplan.
Vecka 2 Alla studenter 20-sec "pitchar" sin vision för varandra. Studenterna röstar fram de visioner de anser skall genomföras och gör en egen gruppindelning. Studenterna träffas i sina grupper och "brainstormar" runt den valda visionen. De tar fram en oförkortad lista på funktioner. Studenterna träffas i sina grupper och förkortar sin lista med funktioner till en samling funktioner som kallas produkt.
Vecka 3 Studenterna arbetar fritt med att ta fram en lo-fi eller annan typ av prototyp av produkten, samt en 5 minuters pitch.
Vecka 4 Alla grupper 5-minuters "pitchar" sina produkter inför de andra grupperna. Studenterna förändrar sin produkt utefter eventuella kommentarer från 5-minuters pitchen. Videofilm-pitch. Alla studenter i gruppen får 20 sekunder på sig att beskriva produkten framför en videokamera. Sedan tittar alla i gruppen på allas filmer.
Utvecklingstid med "Code Review". Studenterna arbetar fritt med sina projekt och i slutet av varannan vecka visar de upp sitt arbete i en code review.

Löpande ges möjlighet till SCRUM möten med kursledningen.
Vecka 5 Utveckling Utveckling Utveckling
Vecka 6 Utveckling Utveckling Code Review
Vecka 7 Utveckling Utveckling Utveckling
Vecka 8 Utveckling Utveckling Code Review
Vecka 9 Utveckling Utveckling Utveckling
Vecka 10 Utveckling Utveckling Code Review
Examinationsveckor Vecka 11 Studenterna skapar presentationsmaterial för sin produkt inför slutpitchen. Studenterna genrepar sin 10-minuters pitch inför de andra grupperna.
Vecka 12 Pitch inför jury. Enskild muntlig reflektion och återkoppling med kursledning.

Sidansvarig: Marcus Bendtsen
Senast uppdaterad: 2012-05-22