Göm menyn

TDP021 Projekt: Egen produkt

Länkar


Android

Som en del utav kursen behöver man kunskaper om hur man utvecklar applikationer till Android.

Google sköter själva en bra referenssida med information om allt som rör Android applikationer:
Android Developers

Bland annat finns där en "Hello World" tutorial med instruktioner om hur man kommer igång både med och utan Eclipse:
Hello, World

Screencast

Som en del utav demonstrationerna behöver ni göra screencasts, många verktyg finns för detta, men här är ett förslag:
Screencast-o-Matic

Sidansvarig: Marcus Bendtsen
Senast uppdaterad: 2011-08-19