Göm menyn

TDP021 Projekt: Egen produkt

Examination


Deltagare i kursen ges betyg G/U. Detta är en förändring efterfrågad i studentuvärdering och även önskad av Examinator.

Examinationskriterier enligt följande:

  • Uppvisad förståelse kring samspelet afärrsutveckling/mjukvaruutveckling.
  • Slutprodukternas tydliga funktion och värde.
  • Förmåga att följa processen i kursen.
  • Inlämning i tid.

En individuell muntlig examination sker i slutet av kursen då varje individ ska kunna diskutera relationen mellan affärsutveckling och mjukvaruutveckling så som den genomförts i kursen. Som konsekvens av detta kan alltså stundeter inte dela upp kursuppgifterna med avseende på ansvar och förståelse.


Sidansvarig: Marcus Bendtsen
Senast uppdaterad: 2011-08-19