Göm menyn

TDP021 Projekt: Egen produkt

Ht1-Ht2 2011


Den här kursen handlar om utvecklandet av en egen produkt och konsekvenser för mjukvaruutveckling och metodik kring utveckling. Centralt för kursen är mjukvaruutveckling utan en tydlig och aktivt kravställande kundgrupp som kan ge återkoppling på resultat.


Kursen berör sammanblandningen mellan produkt och affär men har fokus i mjukvaruutveckling.


Studenterna delas slumpvis upp i större grupper (8-9 personer beroende på antal studenter som läser kursen). De kommer att tillsammans arbeta med en mängd produktidéer och även arbeta fram de slutgiltiga produkterna. En gång i veckan träffar gruppen kursledningen för att stämma av arbetet, alternativt rapportera in en leverabel. Resten av tiden får studenterna själva organisera sitt arbete utefter egna valda metoder.


Målet och visionen med kursen är att varje grupp i slutet av höstterminen ska kunna presentera två fokuserad produkter med en tydligt affärsfokus, en riktad produktdesign som understödjer detta affärsfokus och en fungerade kärnprodukt som skulle kunna demonstreras på en säljmässa och promotas som en säljbar produkt.


Produktvalet är låst till applikationer för Android enheter.


Sidansvarig: Marcus Bendtsen
Senast uppdaterad: 2011-08-19