Göm menyn

TDP013 Webbprogrammering och interaktivitet

AJAX,CORS,CSS Frameworks


Innehåll

Del I

För att skapa de webbapplikationer som användare idag har blivit vana vid måste man på något sätt undvika att hela sidan laddas om så fort användaren klickar på något. Med AJAX kan man kommunicera asynkront med en server och sedan uppdatera de delar som påverkas med JavaScript.

CORS är en teknik för hur man kan göra cross-domainan anrop från en webbsida (med JavaScript) till servrar på andra domäner. Det går att kombinera AJAX med CORS tekniken med vanlig JavaScript, men för att underlätta används idag ofta ett färdigt JavaScript bibliotek så som jQuery. I projektet förväntas studenterna själva lära sig aspekter kring webbprogrammering. Fokus ligger på framtidens tekniker, och då i huvudsak HTML5 och olika plugins till Node.js. Det finns också ett par ramverk för design av hemsidor, jQuery UI och Bootstrap som studenterna bör titta närmare på. Föreläsningen går igenom lite av de teknologier som man kan använda sig av i projektet.


Slides: 1 slide per sida
Källkod: Filer

Referenser


Sidansvarig: infomaster
Senast uppdaterad: 2018-09-19