Göm menyn

TDP013 Webbprogrammering och interaktivitet

Node.JS & Mocha


Innehåll

Del I

Den först delen av föreläsningen visar hur man arbetar med Node.js + Express.js. Det finns mycket information kring detta på internet, men för att ge studenterna en första inblick i hur det fungerar så skapas en grundläggande demo.
Förutom Node.js, och Express.js kommer vi titta på ett testverktyg Mocha. Tillsammans med Istanbul kan man få utförliga test gjorda med code-coverage. Det är viktigt att hela tiden testa sin server applikation som man bygger med Node.js, och då är Mocha ett verktyg man kan använda. Studenterna förväntas själva lära sig detaljerna av Mocha, men några enkla exempel och en introduktion till verktyget ges.

Många är vana vid de klassiska SQL databaserna, däribland MySQL som blivit väldigt populär. Dock finns det även databaser som inte sparar sin information i klassiska tabeller (som SQL gör). En av dessa som blivit populär är MongoDB som sparar sin data i form av JSON objekt.

För att kunna utnyttja en databas från en applikation behövs en s k driver. Det finns en driver för Node.js så att språket kan kommunicera med MongoDB.

Föreläsare: Anders Fröberg
Slides: 1 slide per sida | Källkod:Exempel test med mocha

Referenser


Sidansvarig: infomaster
Senast uppdaterad: 2018-09-19