Göm menyn

TDP013 Webbprogrammering och interaktivitet

jQuery, AJAX & JSONP


Lärandemål

Från kursplanen: Länk till kursplan

 • Skapa avancerade webbsidor som inkluderar dynamiska information, interaktivitet och databasanslutning.
 • Använda programmeringsspråk som JavaScript och PHP för att skapa interaktivt webbinnehåll.
 • Använda tekniker som AJAX och SOAP för att skapa interaktivt webbinnehåll.

Programmål - Innovativ Programmering

Från programplanen: Länk till programplanen

 • 1. hantverk: den (ofta tysta) kunskap och individuell förmåga som studenten bygger upp genom att arbeta praktiskt med programmering, själv, i projekt och i community. Här betonas både att arbeta innovativt och mot beställare.
 • 3. teknik: kunnande om den teknik som finns för programmering och datorer, med fokus på programmeringsspråk och plattformar.

Examensmål - Kandidatexamen

Från Högskoleförordningen (1993:100): Länk till förordningen

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar

Syfte

Studenterna skapar en brygga mellan sin klient från laboration 1 och sin backend i laboration 2. Genom att använda AJAX med CORS tekniken så kan klienten skicka och hämta meddelanden oavsett om klienten exekveras på samma domän som backend eller inte.

Genomförande

Laborationen görs i par enligt webreg. Studenterna använder javascript biblioteket jQuery för att göra AJAX anrop och måste ändra i sina Node.js för att kunna hantera CORS tekniken.

Krav

 • Användaren skall kunna använda sidan precis som i laboration 1, skillnaden är att meddelanden inte försvinner när användaren laddar om sidan.
 • Meddelanden och dess status som visas för användaren skall reflektera samma data som finns i MongoDB.
 • Klienten skall göra all kommunikation med servern via AJAX, med hjälp av CORS.

Reflektionsfrågor

Dessa reflektionsfrågor skall ni tillsammans reflektera över och muntligt presentera för er assistent.

 • Vad är skillnaden mellan ett asynkront och ett synkront anrop till servern?
 • Vad skulle hända ifall ni använde asynkrona anrop i er kod?
 • Vad skulle hända ifall ni använde synkrona anrop i er kod?
 • Vad är/innebär AJAX?

Redovisning

 1. Ladda upp din kod (alla relevanta filer för labben) (gärna kontinuerligt) till ditt gitlab-projekt
 2. Lägg till er assistent till ert projekt
 3. Medela er assistent att nilagt upp koden och var
Vid nästa laborationstillfälle kan ni muntligt redovisa er laboration.

Deadline: Fredag 19:e Oktober 2018 - 17:00 CEST


Sidansvarig: infomaster
Senast uppdaterad: 2018-09-04