Göm menyn

TDP013 Webbprogrammering och interaktivitet

Kontakta


Examinator

Anders Fröberg

Kursledare

Anders Fröberg

Kursadministratör

Madeleine Häger Dahlqvist

Övriga lärare

Janos Dani ( janda553@student.liu.se )
Simon Jönsson ( simjo241@student.liu.se )

Studierektor

Jalal Maleki


Sidansvarig: infomaster
Senast uppdaterad: 2008-02-19