' TDP007 > Schema
Göm menyn

TDP007 Konstruktion av datorspråk

Schema

Schemat finns som vanligt i TimeEdit i grafiskt format eller i textformat.

Beteckningarna i schemat torde vara självförklarande. Föreläsningarna (FÖ) kommer vi att ha i våra Linux-PUL i B-huset och tanken är att det ska vara möjligt att göra enklare programmeringsuppgifter under tiden. Labbarna (LA) kommer att vara i Studio IP1 med labbassistent närvarande. Seminarierna (SE) kommer också att vara i våra Linux-PUL, liksom duggorna (DU).

Deadlines för inlämning (våren 2017)

Tiderna för seminarierna finns i schemat samt i tabellen nedan. Deadline är i princip ett dygn innan, alltså 19.00 den dag som står i tabellen.

Nr Deadline Tid för seminarium
1 v.4 måndag 22/1 kl 19.00 v.4 onsdag 24/1 kl 08-10
2 v.5 söndag 4/2 kl 19.00 v.6 tisdag 6/2 kl 08-10
3 v.8 torsdag 22/2 kl 19.00 v.9 måndag 26/2 kl 08-10
4 v.9 söndag 4/3 kl 19.00 v.10 tisdag 6/3 kl 08-10

Sidansvarig: Jonas Wallgren
Senast uppdaterad: 2018-02-20