Göm menyn

TDP007 Konstruktion av datorspråk

Seminarier


Se sidan om examination för mer information om hur seminarierna går till och kraven på inlämningar. Se även schemasidan för information om dödlinjerna för inlämning inför seminarierna. För inlämning av era seminarieuppgifter, se examinationssidan.

Sidansvarig: Jonas Wallgren
Senast uppdaterad: 2018-01-17