Göm menyn

TDP007 Konstruktion av datorspråk

Vt1 2021


När och var går duggan?
Insläpp börjar 08:30 och stänger 09:00, ingen sen ankomst släpps in. Ordinarie skrivtid kommer vara mellan 09:00 och 11:00 (2 timmar). För student med förlängd skrivtid är skrivtidens mellan 09:00 och 11:40. Duggan kommer gå i ett Zoom-rum som publiceras dagen innan duggan eller på förmiddagen under duggadagen. Denna information kommer publiceras på kurssidans meddelandesida. Du kommer också använda tentaklienten via Thinlinc.

Uppgifterna på duggan
Uppgifterna kommer lämnas ut i en form av en fil på kurssidan. Duggan efterrättas. Tänk på att skicka in uppgifter även om de inte är lösta i sin helhet eftersom delpoäng ges för delvisa lösningar.

Emempel: Alex sitter och skriver duggan. Hen har en ganska bra uppfattning om hur en XML-uppgift ska lösas men har inte riktigt tid att implementera sin lösning. Eftersom hen kom ihåg att lämna in uppgiften ändå så får hen några poäng för den påbörjade lösningen som verkar vara på rätt väg.

Hjälpmedel
Tillåtna hjälpmedel under duggan är begränsade till:
 • Anteckningar (Samma som vanlig tenta, 1 blad A4 med anteckningar fram- och baksida.
 • Rubydokumentation https://ruby-doc.org/
 • En rubybook
 • rubular.com
Otillåtna hjälpmedel inkluderar men är inte begränsade till:
 • Ta hjälp av andra personer under duggan
 • Söka lösningar på internet (exempelvis stack overflow)

Hur arbetar du under duggan?
Vi kommer behöva arbeta via Thinlinc under denna dugga för att tentaklienten skall fungera (om du inte använt Thinlinc innan, följ dessa instruktioner).

 1. Starta Zoom och anslut till mötet. Vi rekommenderar att inte köra Zoom i Thinlinc utan på din egen dator.
 2. Starta ThinLinc. Nu kommer ThinLinc att ligga "över" allt annat så att du inte ser t.ex. Zoom. Tryck på tangenten "F8" och klicka ur "Full Screen" så ska ThinLinc kunna köras som ett separat fönster (inte som helskärm). På det viset kan du nu se både Zoom och ThinLinc sen.
 3. Hämta hem duggauppgifter och eventuella givna filer från din mail. De kommer också publiceras på kurssidan.
 4. Starta tentaklienten genom att skriva följande i en terminal:
  /courses/TDP004/SC/smeagol
  (Ja det ska vara TDP004)
 5. När skrivtiden börjar skriver du dina program i Thinlinc och skickar in dessa genom tentaklienten.
Frågor om uppgifter ställs som vanligt via tentaklienten. Frågor som normalt skulle ställas till tentavakter (exempelvis om något inte fungerar med Thinlinc etc.) så kan man få hjälp med detta i Zoom(se nedan). Om det skulle vara problem med Zoom under duggan (krashar, kan inte ansluta, etc.) så kommer ett journummer publiceras på samma ställe där Zoom-rummet publiceras, du kan då ringa detta nummer.

Zoom
Det är viktigt att vi kan se er på kamera under duggan så testkör verktyget själva i förhand. Det går att testa gratis https://zoom.us/ . OBS: du måste ansluta till mötet inloggad i zoom med ditt liu-id. Det finns en instruktion för hur du gör detta här: https://www.student.liu.se/itsupport/zoom-student?l=sv

Nedan följer en beskrivning av hur Zoom kommer användas under duggan:
 •  Du ansluter till det specificerade mötet och hamnar i en kö. Det är viktigt att du heter rätt sak i zoom. Vi kommer sedan släppa in dig i "korridoren" som är ett rum i Zoom där kursledare och administrativ personal finns.
 •  Du kommer sedan bli inbjuden till ett "tentarum" där du kan sitta undertiden du skriver duggan.
 •  Du kommer bli flyttad till "legitimationsrummet" som är ett privat rum där du får legitimera dig med foto-id, när du legitimerat dig lämnar du detta rum och kommer tillbaka till "korridoren"
 •  Du blir nu inbjuden till ett "tentarum" igen där du kan sitta och skriva duggan.
 •  För att ställa en fråga genom Zoom så trycker du på "Ask for help" i zoom, du kommer då bli flyttad till ett privat hjälprum där du kan få hjälp. När du fått hjälp lämnar du rummet och kommer tillbaka till korridoren. Därifrån blir du sedan inbjuden till ett tentarum. Tänk på att frågor om uppgifter skall ställas genom tentaklienten.
Detta kanske känns som mycket att hålla reda på men så länge du ansluter till mötet i tid och ditt Zoom fungerar så kommer det lösa sig för dig, vi finns där för att hjälpa till. Här finns ett flödesschema du kan titta på som kanske förtydligar det hela:
Vad behöver jag förbereda INNAN duggan
Om du vill delta på duggan behöver du alltså förbereda följande saker:
 1. Ha koll på din liu-login, detta behövs för verktyget zoom. (mötet kommer bara släppa in studenter som loggat in med sso)
 2. Kunna ansluta till ett möte med kamera i zoom, detta behövs så vi kan legitimera er och se att ni sitter ensamma och arbetar. Testa detta innan tentan
 3. Ha en avskild plats där ni kan sitta ensamma under hela tentan
 4. Kunna skriva och kompilera kod via Thinlinc. Testa detta innan duggan, Thinlinc guide
 5. Läst all information ovan
Frågor om upplägget?
Frågor om upplägget kan skickas via mail till kursledare eller läggas i frågekanalen i Teams.

Pontus Haglund
Dept. of Computer and Information Science
Linköpings university

Sidansvarig: Pontus Haglund
Senast uppdaterad: 2022-01-12