Dag Datum Tid Moment
Vecka 35 - Introduktion
Måndag 2022-08-29 15:15 FÖ: Introduktion och arbetssätt
Vecka 36 - Förstudiefas
Måndag 2022-09-05 08:15 FÖ: Projektuppgiften
Måndag 2022-09-05 23:59 Deadline: Registrera er i Webreg.
Torsdag 2022-09-08 23:59 Deadline: Gruppkontraktet inlämnat.
Vecka 37 - Förstudiefas
Tisdag 2022-09-13 23:59 Deadline: Lämna in Tidsplan till kursledare.
Onsdag 2022-09-14 08:00 Läs igenom exempelprojektplanerna som finns på kurshemsidan.
Onsdag 2022-09-14 10:15 SE: Hur ska projektplanen se ut?
Fredag 2022-09-16 23:59 Deadline: LoFi-prototyp inlämnad.
Vecka 38 - Utkast till projektplan och gemensam installationsmanual
Måndag 2022-09-19 08:00 Kom ihåg att sätta igång med den gemensamma installationsmanualen tidigt! Det är många som ska samarbeta. Börjar ni för sent blir det väldigt svårt att samarbeta bra!
Torsdag 2022-09-22 23:59 Deadline: Första utkast av projektplanen är inlämnat.
Torsdag 2022-09-22 23:59 Deadline: Första versionen av den gemensamma installationsmanualen klar.
Vecka 39 - Datalagret slutförs
Tisdag 2022-09-27 13:15 FÖ: Teknik: Flask och Jinja2
Torsdag 2022-09-29 23:59 Deadline: Alla ska (individuellt) ha bidragit med någon icke-trivial förbättring av antingen den gemensamma installationsmanualen eller de gemensamma testerna via Git.
Torsdag 2022-09-29 23:59 Deadline: Eventuella brister i den gemensamma installationsmanualen är korrigerade.
Torsdag 2022-09-29 23:59 Deadline: Eventuella brister i projektplanen korrigerade och inlämnade.
Fredag 2022-09-30 17:00 Deadline: Datalagret godkänt av assistent.
Vecka 40 - Presentationslagret påbörjas
Vecka 41 - Arbeta vidare enligt planering, redovisning
Torsdag 2022-10-13 10:15 Redovisning: Systemdemonstration för andra grupper, grund till testdokumentet.
Torsdag 2022-10-13 23:59 Deadline: Portfolion publicerad.
Torsdag 2022-10-13 23:59 Deadline: Första versionen av systemdokumentationen inlämnad.
Vecka 42 - Reflektion och slutdokumentation
Torsdag 2022-10-20 23:59 Deadline: Testdokumentation inlämnad.
Torsdag 2022-10-20 23:59 Deadline: Individuellt reflektionsdokument inlämnat.
Torsdag 2022-10-20 23:59 Deadline: Eventuella brister i systemdokumentationen korrigerade och inlämnade.
Vecka 43 - Examination - Munta