Göm menyn

TDP002 Imperativ programmering

Schema


Varje laboration uppskattas ta en vecka att genomföra normalt sett.

Hård deadline för samtliga laborationer och uppgifter: Sista inlämningsdatum för labbarna och är måndag den 16/10 (måndagen innan tentan). Efter det kommer rättningar inte garanteras förrän vid omtentamensperioden i januari (därefter när kursen ges nästa gång).

Schemalagd tid för laborationer och föreläsningar finns i i TimeEdit

Dojotider

Här kommer ni inför varje dojo-pass delas upp i slumpmässiga grupper. Grupperna publiceras här inför varje pass.

DOJO1 5/9

SalTidNivåMedlemmar
S713.15 - 14.45Medel erios853 filer358
johoh318 marja843 mater307
S1913.15 - 14.45Grundgusbo010 hugsv805 oliek365 vicek160
S715.00 - 16.30Avanceradantka586 antsk320 denbe697 gusle136 isade842
jimbj685 lukbo072 pialo059 sebbj070 torpa642 wilut499
S1815.00 - 16.30Medel chrro927 joapr715 micab709
phibo994 siaya001 wilgu921
S1915.00 - 16.30Grundjoaan451 manal755 sarol385 sebfo606

DOJO2 21/9

SalTidNivåMedlemmar
S2208.45 - 10.15Medelerios853 gusbo010 johoh318 marja843 mater307
S2308.45 - 10.15Grundhugsv805 oliek365 sarol385
S2210.30 - 12.00Medelfiler358 seblu114 siaya001 vicek160 wilgu921
S2310.30 - 12.00Avanceradantka586 gusle136 isade842 pialo059 torpa642
S2510.30 - 12.00Avanceradantsk320 denbe697 jimbj685 sebbj070 wilut499

DOJO3 5/10

SalTidNivåMedlemmar
S1013.15 - 14.45Medelerios853 gusbo010 johoh318 mater307
S1113.15 - 14.45Grundhugsv805 oliek365
S1413.15 - 14.45Avanceradantsk320 gusle136 pialo059 sebbj070 torpa642
S1415.00 - 16.30Avanceradantka586 denbe697 jimbj685 micab709 wilut499

Deadlines och händelser:

 • 28/8: lab 0
 • 28/8: lab 1
 • 4/9: lab 2
 • 5/9: Dojo 1
 • 7/9: Seminarie 1
 • 13/9: lab 3
 • 21/9: Dojo 2
 • 25/9: lab 4
 • 27/9: Seminarie 2
 • 2/10: lab 5
 • 5/10: Dojo 3
 • 9/10: lab 6
 • 10/10: dugga
 • 17/10: Tentamen 08-13 SU18
 • 26/10: Hård deadline


Sidansvarig: Eric Elfving
Senast uppdaterad: 2017-10-04