Göm menyn

Föreläsningar


Kapitlen hänvisar till femte utgåvan av kursboken Learning Python (LP) och tionde utgåvan av Concepts of Programming Languages (CPL). Materialet kan komma att uppdateras fram till respektive föreläsning.

Föreläsning 0-3: Grundläggande Python (vecka 34+35)


LP Part II, III

Föreläsning 4: Problemlösning och algoritmer31/8


Exempelkod: window.py, selection_sort.py

Grundbegrepp wikipedia Stegvis förfining, Pseudokod, Flödesschema, KISS, DRY, Trädstruktur, Bubble Sort, Selection Sort

Föreläsning 5: Datastrukturer, procedurell- och dataabstraktion 14/9


LP 5,6,15,17,36 CPL 11.1-11.3

Föreläsning 6: Principer för programmeringsspråk 18/9


CPL 3.1-3.2, 5.1-5.3, 5.8 intro, 6.1-6.3, 7.1-7.3, 8.1-8.3, 9.1-9.2, 9.5.2.4

Föreläsning 7: Inför tentamen 6/10Sidansvarig: Eric Elfving
Senast uppdaterad: 2017-09-14