Göm menyn

TDP001 Handhavande av datormiljö

Schema


Schemat för kursen finns i LiTHs centrala schema.

Översikt

Nedan följer en kort översikt av kursen. Se examinationssidorna för deadlines för uppgifter.
VeckaFöreläsningLaboration
33Kursintro, datorer, nätverk och webSysteminstallation
34HTML/CSS
35Emacs & Nätverksresurser
36Versionshantering & LaTeX
37
38
39
40Reguljära uttryck (regex)
41
42--- TENTAMENSPERIOD ---

Sidansvarig: Eric Elfving
Senast uppdaterad: 2017-08-31