Göm menyn

TDP001 Handhavande av datormiljö

Webintroduktion


Målet med denna övning är att ni dels får öva på grundläggande HTML och CSS samt ett sätt att redovisa de uppgifter som ges på föreläsning.

Innehåll

Följande delar ska er färdiga webplats innehålla:
 • Bra använding av semantiska element
 • Extern stilmall för bestämning av utseende
 • Meny med länkar till de inlägg du vill redovisa (id-länkar eller separata sidor)
 • Sidfot/sidhuvud med lämplig information
 • Sidan måste validera enligt w3c

Genomförande

I denna del av kursen kommer vi fokusera på HTML5 för innehåll och CSS3 för presentation. Det är viktigt att er webplats separerar dessa på ett bra sätt! Se föreläsningsbilder angående HTML/CSS för mer information.

Följande element kan vara bra att ha:

 • DOCTYPE
 • html
 • head
 • meta
 • title
 • body
 • div
 • span
 • p
 • br
 • a
 • h-taggar, h1-h6
 • img
 • dl,dt,dd
 • li + ol/ul
Följande HTML5-specifika element kan vara bra:
 • main
 • header/footer
 • nav
 • section
 • article

Följande css-egenskaper kan vara bra:

 • width/height
 • border
 • color
 • background
 • margin/padding
 • float
 • left/right
 • border, border-radius

Det är ett krav att er sida validerar enligt w3c.

Redovisning

Er webplats ska publiceras på IDAs undervisningswebserver. Detta gör du genom att i din IDA-hemkatalog (t.ex. på servern remote-und.ida.liu.se eller via SAMBA/CIFS) skapa mappen www-pub.
Allt material i denna kurs ska ligga i en undermapp med namn TDP001.

Om vi antar att ditt LiU-id är xxxyy123 ska du alltså lägga dina filer i mappen /home/xxxyy123/www-pub/TDP001 och dessa kan sedan nås utifrån via adressen www-und.ida.liu.se/~xxxyy123/TDP001
Se till att förstasidan uppdateras vid en ändring, om du inte ändrar på den kommer jag troligen inte se dina ändringar.

En förstaversion ska finnas publicerad för granskning senast fredag 4/9

Tips för uppladdning

 1. Logga in till servern: ssh <liuid>@remote-und.ida.liu.se
 2. Se till att din hemkatalog är exekverbar (chmod +x $HOME)
 3. Skapa katalogen www-pub/TDP001 (mkdir -p www-pub/TDP001)
 4. Gå tillbaka till er dator (avsluta ssh): exit
 5. Kopiera över filerna med scp:
  scp [-r] filer... <liuud>@remote-und.ida.liu.se:www-pub/TDP001

Länkar


Sidansvarig: Eric Elfving
Senast uppdaterad: 2017-08-29