Göm menyn

TDP001 Handhavande av datormiljö

Föreläsningar

Här presenteras de uppgifter som ska lösas och presenteras grundligt på din blog. Lösningsgångarna ska presenteras tydligt på ett tutorial-liknande sätt så att alla som deltagit vid kursen förstår lösningen. Observera att det endast krävs att två av följande uppgifer löses för att bli godkänd på momentet UPG1.

Emacs
Lös uppgiften i introduktionslaborationen med hjälp av emacs. Du får endast använda dig av kommandon i emacs och ska nogrannt presentera dem stegvis på din blog.
Nätverksverktyg
Tag reda på och beskriv hur du kan automatiskt montera (eng. mount) din hemkatalog på IDAs filsystem under en mapp i ditt linux-system. Den kan nås antingen via servern remote-und eller via samba-servern obelix. Om du har ett LiU-id på formen fffeeNxx (dvs siffra N som första siffra) når du din hemkatalog på addressen \\obelix.ida.liu.se\users-N\fffeeNxx. Ni kan behöva lägga till ida.liu.se i adressen för att nå respektive server (krävs vid extern access). Anslutning via samba-protokollet rekommenderas då det normalt sätt är snabbare.
Reguljära uttryck
  1. Ett LiU-ID skrivs på formatet FEN där F är de tre första bokstäverna i förnamnet, E de två första i efternamnet och N är tal med två eller tre siffror (beroende på om det är en anställd eller student). Om förnamnet endast är två tecken långt blir den delen endast två tecken. Skriv ett mönster för att fånga ett LiU-ID.
  2. Ett datum i ISO-format skrivs YYYY-MM-DD. Skriv ett mönster för att fånga detta.
  3. Utöka ditt regexp från föregående uppgift för att även kontrollera datumets giltighet (full kontroll går inte då vi saknar logik men t.ex. är en månad som inleds med 9 felaktig).
  4. Skriv ett Python-program som (med hjälp av reguljära uttryck) hittar och skriver ut alla element i ett html-dokument (t.ex. din webplats). Endast elementtypen ska skrivas ut, inte eventuella attribut som elementet har. Välj själv om programmet läser in dokumentet från en lokal fil eller använder sig av modulen urllib för att hämta en fil över internet
För att testa dina uttryck finns det flera web-baserade verktyg, t.ex. regexpal.com

Sidansvarig: Eric Elfving
Senast uppdaterad: 2015-08-18