Göm menyn

TDP001 Handhavande av datormiljö

Kursinformation


Mål

Kursen syftar till att ge studenterna en översikt över handhavande av datorsystem.

Upplägg

Under nolle-perioden kommer studenterna först arbeta med installation av operativsystem samt skapa en mindre webresurs av blog-format. Senare under kursen kommer studenterna fylla denna webresurs med reflektioner om ämnen som presenteras under kursens föreläsningar och kursen kulminerar i lösning av en relativt komplicerad uppgift som löses med kombination av enkla terminalkommandon.

Sidansvarig: Eric Elfving
Senast uppdaterad: 2016-08-02