Göm menyn

TDIU20 Objektorienterad programmering

Läsning


Litteratur

Läsanvisningar avser nedan litteratur. Känner du att du inte får fullt grepp om ett visst koncept från dessa källor? Rådgör i så fall med kursledare/examinator så försöker vi rekommendera läsning.

För bakgrundsläsning om koncept och syntax rekommenderar vi:
Stroustrup, B. (2014) 'Programming: principles and practice using C++'

För C++ referens och syntax rekommenderar vi:
C++ enthusiasts from around the world, 'C++ reference' (https://en.cppreference.com/w/)

Protokoll för bedömning av inlämnad kod:
UPP-gruppens bedömningsprotokoll för C++

Du ansvarar själv för att söka upp övrig litteratur, artiklar eller videor som gör att just du förstår respektive koncept. Om din sökning leder till ett kodexempel som löser problemet du jobbar med ska du rådgöra med kursledare/examinator. Det är inte tillåtet att skriva av en lösning på ditt problem. Du ska sträva efter att förstå syntax och möjligheter i C++ på en sådan nivå att du själv kommer på hur du åstadkommer lösningen. Vi försöker ge dig precis de pusselbitar du behöver utan att blända dig med en lösning.

Länkar att använda vid behov, ingår ej som litteratur

Föreläsningsbilder uppdateras vid behov inför/efter varje föreläsning. Vi försöker göra det i så god tid som möjligt men ber om förståelse för att det ofta kan ske tätt inpå föreläsningen.

Läsanvisningar i anslutning till Föreläsning 1-3

  • 1: Kursinformation, inledning till oop, grunder om klasser, inkapsling
  • Förkunskaper: Kapitel 8
  • Klasser: Kapitel 9.1 - 9.4, 9.7, A.12
  • Headerfil: Kapitel 8.3, (Inkluderingsgard Kapitel 27.8.3, p.1059)

Läsanvisningar i anslutning till Föreläsning 4-5

  • 5: Fortsättning från fö 4, speciella medlemsfunktioner
  • Kopiering och flytt: Kapitel 18.3, 18.4, A.12.3

Läsanvisningar i anslutning till Föreläsning 6

  • 6: Objektorientering, UML, specialicering(arv), polymorfi
  • Arv: Kapitel A.12.4, 14.3

Sidansvarig: Eric Ekström
Senast uppdaterad: 2022-02-22