Göm menyn

TDIU20 Objektorienterad programmering

Distanstentamen


Sammanfattning

Till följd av Corona har vi fått beslut om att byta ut examinationsformen "datortentamen" i kursplanen mot "distanstentamen". Skillnader i korthet:

 • På distanstentamen sitter du hemma i uppkopplad via videosamtal i Zoom.
 • Distanstentamen är 3 timmar (istf 5 timmar).
 • Distanstentamen har 3 delar (praktisk del för betyg 3, teoretisk del för betyg 3 och en del med två uppgifter för högre betyg).
 • Uppgifter bedöms i efterhand där vi ser till helhet i mycket större utsträckning än en liverättad datortentamen.

Betyg på tentan eller efter?

Tentamen kommer inte live-rättas. Du kommer få ut resultatet i efterhand.

Vilka hjälpmedel får jag ha på tentan?

Traditionellt brukar vi tillåta att ni får ha en bok (gärna någon av de rekommenderade kurslitteraturerna) samt en egen-gjord "fusklapp" (dubbelsidig A4). Även på denna tenta kommer dessa att vara tillåtna.

Alltså:
Tillåtna hjälpmedel:

 • Valfri bok (förslagsvis någon av de rekommenderade kursböckerna).
 • Egen "fusklapp" (dubbelsidig A4). Gör denna själv då det är utmärkt "tentaplugg".
 • Dokumentationen på cppreference

Exempel på OTILLÅTNA hjälpmedel:

 • Att posta sitt problem på forum, exempelvis stack overflow
 • Kompisar
 • Chat-program, sociala medier, mobilsamtal, ...

Tänk på att vi har en skyldighet gentemot universitetet att anmäla misstanke om fusk. Det vill vi absolut inte göra, så vänligen respektera ovanstående för både er egen och vår skull.

Upplägg

Du kommer att få alla detaljer om själva uppgifterna på tentan när den startar.

I korthet kommer tentamen bestå av 3 delar. Du bestämmer själv hur mycket tid du vill lägga på varje del under tentan:

 1. Grundläggande objektorienterad programmeringsuppgift. Ett tema presenteras för dig samt ett antal krav. Ditt jobb är att skapa ett program med klass(er) som uppfyller de kraven och håller sig till temat.
 2. Grundläggande teoretisk uppgift. I denna uppgift ställs ett antal teorifrågor kopplade till din lösning på del 1. Svara på detta i löpande text. Varje fråga bör vara en egen rubrik i dokumentet du lämnar in, du får arbeta med valfritt markup language eller ordbehandlare men vi vill ha in en pdf som inlämning. Se till att svara kortfattat på frågorna och på ett sätt som synliggör din förståelse
 3. Avancerade uppgifter. Praktiska och/eller teoretiska uppgifter som berör mer avancerade koncept inom objektorientering. Löses i kod eller som dokument beroende på uppgiften.

För godkänt betyg på tentan så behöver del 1 och 2 lösas på ett tillfredställdande sätt under tentamenstiden. För betyg 4 och 5 behöver du visa god eller mycket god förståelse för grunderna i del 1 och 2 samt lösa del 3. I slutänden görs en helhetsbedömning av det du visat att du kan under tentamen. Ovanstående är bara riktlinjer.

Verktyg du behöver under tentan

Då tentan kommer att köras via dator hemifrån kommer du behöva installera en egen utvecklingsmiljö och Zoom.

 • Zoom:

  Används för att du skall kunna identifiera dig när du kommer till tentan och kunna få hjälp med saker under tentan.

  Se till att detta fungerar och att du har det installerat på din dator så att du kan dela saker med oss senare om du får problem under tentan.

 • Texteditor (exempelvis Emacs)

  Används för att skriva dina lösningar, framförallt programkod

 • Kompilator (gcc)

  Används för att kompilera din programkod

 • Ordbehandlare

  Används för att skriva löptext

Du kommer att behöva identifiera dig under tentan vilket gör att du behöver ha tillgång till "kamera" så att vi ser dig i Zoom.

Kom igång med Zoom

 1. Starta Zoom (Om du inte använt Zoom tidigare, följ dessa instruktioner). Logga in med ditt LiUid till det Zoom-rum med det ID och det lösenord som vi ger dig via mail dagen innan).

  För att logga in med LiUid startar du Zoom och klickar på "Sign in with SSO". Ange domänen liu-se.zoom.us (bindestreck mellan liu och se, inte punkt). När du trycker på continue tas du till en inloggningssida på LiU.

  OBS!!!
  Om du kör Zoom via laptop eller telefon, ladda laptop/telefon under hela tentan, så dessa inte råkar ladda ur mitt under tentan!

 2. Om du har problem med inloggning etc. kan du kontakta oss via de kontaktuppgifter som står i mailet du får innan tentan.

Zoom-delen

Tentamiljön i Zoom ser ut som denna bild.


	

	
   
I flikarna nedan finns förklaringar av bildens olika delar. Det är givetvis tillåtet att ha hemsidan öppen under tentans gång.

Vad är det som motsvarar att jag "kommer till tentan"?

Vi kommer att se Zoom som det som motsvarar det "fysiska" tentarummet på en vanlig pappers-/datortenta. Trots att detta ju inte alls är fysiskt utan rent virtuellt.

När du loggar in i Zoom (vilket du kommer att kunna göra ca 20-30 minuter innan tentan startar) kommer du att hamna i "kö".

Vi släpper in er (punkt 1 i bilden ovan) allt eftersom i "korridoren" (det är huvudrummet, "main room", i Zoom). Detta motsvarar "korridoren utanför salarna" på vanliga tentor.

Du kommer att få ett mail dagen innan (som senast) med vilket ID och vilket lösenord du behöver för att komma in i "korridoren". OBS! Glöm inte att du skall logga in med ditt LiUid via SSO i Zoom.

Väl inne i "korridoren" möts du av den som är jourhavande för dagen (troligen kursledaren). Du kommer sen att bli placerad i ett "tentarum" (punkt 2 i bilden ovan).

Var sitter jag och tentar?

I "tentarummet" (detta motsvarar en SU-sal under en vanlig datortenta) kommer du att sitta under tiden du tentar. Här får du INTE kommunicera med någon annan förstås. I "tentarummet" finns alltid en assistent (motsvarar en tentavakt i verkligheten). Assistenten kommer bara att synas med "namn", d.v.s. den kommer inte att ha sin kamera på så att ni ser personen bakom.

Du skall ha dig själv synlig i Zoom hela tiden tentan pågår. Vi kommer att ha flera "tentarum" så ni kommer inte att behöva se alla andra som tentar. Även om ni inte pratar så är det viktigt att ni inte stör varandra genom bilderna via Zoom.

Du kan nu börja tenta. Senare under tentan kommer du bli flyttad till ett "legitimationsrum" för legitimering (punkt 3 i bilden ovan).

Hur legitimerar jag mig?

I "legitimationsrummet" finns en assistent som kommer legitimera dig. Du kommer behöva visa upp din legitimation, exempelvis ett körkort. Bra om du här också visar att du är ensam i rummet du befinner dig i "hemma".

När detta är klart skall du gå tillbaka till "korridoren" (punkt 4 i bilden ovan). Detta gör du genom att klicka på "Leave Breakout Room" i Zoom. Väl i "korridoren" kommer den som är "HOST" bjuda in dig i ett "tentarum". Gå därefter in i det "tentarummet" (punkt 5 i bilden ovan). Gå inte tillbaka till "legitimationsrummet"!

Fortsätt tentera.

Om jag vill ha hjälp då?

Om du vill ha hjälp klickar du på "Ask for help" i Zoom (se nedan)

OBS! Under första tiden av tentan tar vi inte några frågor (det är fortfarande OK att begära hjälp, se nedan) då vi prioriterar legitimation och uppstart.

För att begära hjälp i Zoom trycker du på "Ask For Help" (finns längst ner i Zoom-fönstret). Detta betyder i princip "Räck upp handen" i en vanlig tentasal. OBS! Vi använder alltså INTE den vanliga "Raise hand" som finns då denna inte syns för vår "HOST".

"HOST" kommer då flytta dig till ett "hjälprum" där det finns en assistent (punkt 6 i bilden ovan). I detta "hjälprum" kommer du att kunna se och prata med assistenten som hjälper dig. Du skall även kunna visa upp saker (t.ex. dela din skärm eller så).

När detta är klart skall du gå tillbaka till "korridoren" (punkt 7 i bilden ovan). Detta gör du genom att klicka på "Leave Breakout Room" i Zoom. Väl i "korridoren" kommer den som är "HOST" bjuda in dig i ett "tentarum". Gå därefter in i det "tentarummet" (punkt 8 i bilden ovan). Gå inte tillbaka till "hjälprummet"!

Fortsätt tentera!

Hur "går jag hem från tentan"?

Innan du går hem måste du komma ihåg att skicka in din programkod eller dina svar på frågor som ställts (som du har svarat på).

För att avsluta tentan loggar du ut ur Zoom (punkt 9 i bilden ovan). Gör detta genom att klicka på "Leave Meeting".

OBS! UPPGIFTER FÅR INTE SKICKAS IN EFTER TENTAMENS SLUT ELLER EFTER ATT DU HAR AVSLUTAT TENTAN.

Vad gör du om du råkar ut för strul?

Om du råkar petas ut från Zoom och loggar in igen kommer du att hamna i kön utanför "korridoren" igen. Förhoppningsvis upptäcker vi detta och kan släppa in dig. Om inte: Ring det journummer som du fått via mailet innan tentans start. Om det är många som råkar ut för detta samtidigt kan det vara strul på högre nivå (t.ex. att Zoom gått ner centralt ...). Skicka därför ett mail till kursledaren också!

Om du frånvarar en längre tid utan att komma tillbaka in i Zoom anser vi att du har avslutat tentan.

Fusk?

Om du beter dig "dumt" på tentan kommer vi att avsluta ditt tenterande och en anmälan kommer då givetvis att upprättas till disciplinnämnden om detta. Jämför att man har telefon på tentan i sal om det inte är tillåtet.

Om vi anser att det ni skickat in verkar för "lika saker" eller att vi misstänker att du verkat ha samarbetat med andra eller på annat sätt försökt vilseleda oss vid examinationen gäller gängse regler för detta. Vi måste alltså anmäla misstanke om fusk till disciplinnämnden. Gör alltså inte "galna saker" är ni snälla.


Sidansvarig: Eric Ekström
Senast uppdaterad: 2021-06-04