TDIU08
TDIU08 > Hemsida
Göm menyn

TDIU08 Problemlösning och programmering

Ht1-Ht2 2021


Senaste nytt...


20/5  Info om tentatider
 

2022-08-25
    "Tenta-P-pass"
    14:00-15:15	Cplusplus.P2
    15:40-16:55	Cplusplus.P3
    17:20-18:35	Cplusplus.P8
[ Förlängd tid 25 minuter extra per pass. ]
Om man har en uppgift markerad GUL eller LJUSGRÅ kan man delta på det passet. D.v.s. man kan klara uppgiften under passet innan genom automaträttning och därmed "levla" direkt samma dag.

M.v.h Viktor och Torbjörn


21/12  Dagens P-pass, info
 

Under dagens P-pass (10:15 - 11:30) kommer Ada.P2, Ada.P3, Ada.P6, Cplusplus.P2, Cplusplus.P3 samt Cplusplus.P9 finnas tillgängliga. För er som låst upp dessa och vill ger på uppgifterna behöver ni gå in i RÖTT Zoom-rum under P-pass-tiden, samt ha öppe SC för inskickning. Ha igång er kamera under hela passet.

Uppgiften kommer släppas via respektive "ruta" i Kurskartan.

M.v.h Viktor


14/12  Dagens P-pass, info
 

Under dagens P-pass (15:15 - 16:30) kommer Ada.P2, Ada.P3, Ada.P6, Cplusplus.P2 samt Cplusplus.P3 finnas tillgängliga. För er som låst upp dessa och vill ger på uppgifterna behöver ni gå in i RÖTT Zoom-rum under P-pass-tiden, samt ha öppe SC för inskickning. Ha igång er kamera under hela passet.

Uppgiften kommer släppas via respektive "ruta" i Kurskartan.

M.v.h Viktor


7/12  Dagens P-pass, info
 

Under dagens P-pass (15:15 - 16:30) kommer Ada.P2, Ada.P3, Ada.P6, Cplusplus.P2 samt Cplusplus.P3 finnas tillgängliga. För er som låst upp dessa och vill ger på uppgifterna behöver ni gå in i RÖTT Zoom-rum under P-pass-tiden, samt ha öppe SC för inskickning. Ha igång er kamera under hela passet.

Uppgiften kommer släppas via respektive "ruta" i Kurskartan.

M.v.h Viktor


5/12  Salschema för vecka 49.
 

Salschema för veckan.

    ---|HA 7/12  |
    ---|08:15   |
    ---|10:00   |
    ---|----------|
    ---|Zoom   |
   

---|HA 9/12 | ---|10:15 | ---|12:00 | ---|----------| ---|Zoom |

M.v.h Viktor


30/11  Dagens P-pass, info
 

Under dagens P-pass (15:15 - 16:30) kommer Ada.P2, Ada.P3, Ada.P6, Cplusplus.P2 samt Cplusplus.P3 finnas tillgängliga. För er som låst upp dessa och vill ger på uppgifterna behöver ni gå in i RÖTT Zoom-rum under P-pass-tiden, samt ha öppe SC för inskickning. Ha igång er kamera under hela passet.

Uppgiften kommer släppas via respektive "ruta" i Kurskartan.

M.v.h Viktor


28/11  Schema för vecka 48, salar och tider.
 

Schema för veckan.

    ---|FÖ 30/11 |
    ---|08:15   |
    ---|10:00   |
    ---|----------|
    ---|ZOOM   |
   

---|LE 1/12 | ---|10:15 | ---|12:00 | ---|----------| ---|A31 | ---|R42 | ---|T23 |

---|LA 2/12 | ---|10:15 | ---|12:00 | ---|Grupp 1 | ---|----------| Ada|SU24 | C++|SU25 |

---|HA 2/12 | ---|13:15 | ---|15:00 | ---|Grupp 2 | ---|----------| Ada|SU15/16 | C++|SU11 |

---|HA 2/12 | ---|15:15 | ---|17:00 | ---|Grupp 1 | ---|----------| ---|Zoom |

---|HA 3/12 | ---|10:15 | ---|12:00 | ---|Grupp 2 | ---|----------| ---|Zoom |

M.v.h Viktor


23/11  Dagens P-pass, info
 

Under dagens P-pass (15:15 - 16:30) kommer Ada.P2, Ada.P3, Ada.P6 samt Cplusplus.P2 finnas tillgängliga. För er som låst upp dessa och vill ger på uppgifterna behöver ni gå in i RÖTT Zoom-rum under P-pass-tiden, samt ha öppe SC för inskickning. Ha igång er kamera under hela passet.

Uppgiften kommer släppas via respektive "ruta" i Kurskartan.

M.v.h Viktor


21/11  Schema för vecka 47, salar och tider.
 

Schema för veckan.

    ---|FÖ 23/11 |
    ---|08:15   |
    ---|10:00   |
    ---|----------|
    ---|ZOOM   |
   

---|LA 24/11 | ---|10:15 | ---|12:00 | ---|Grupp 1 | ---|----------| Ada|SU02 | Ada|SU03 | C++|SU04 |

---|LA 25/11 | ---|13:15 | ---|15:00 | ---|Grupp 2 | ---|----------| Ada|SU15/16 | Ada|SU15/16 | C++|SU17/18 |

---|HA 25/11 | ---|15:15 | ---|17:00 | ---|Grupp 1 | ---|----------| ---|Zoom |

---|HA 26/11 | ---|10:15 | ---|12:00 | ---|Grupp 2 | ---|----------| ---|Zoom |

M.v.h Viktor


16/11  Dagens P-pass, info
 

Under dagens P-pass (15:15 - 16:30) kommer Ada.P2, Ada.P3, Ada.P6 samt Cplusplus.P2 finnas tillgängliga. För er som låst upp dessa och vill ger på uppgifterna behöver ni gå in i RÖTT Zoom-rum under P-pass-tiden, samt ha öppe SC för inskickning. Ha igång er kamera under hela passet.

Uppgiften kommer släppas via respektive "ruta" i Kurskartan.

M.v.h Viktor


14/11  Schema för vecka 46, salar och tider.
 

Schema för veckan.

    ---|FÖ 16/11 |
    ---|08:15   |
    ---|10:00   |
    ---|----------|
    ---|ZOOM   |
   

---|LA 16/11 | ---|17:15 | ---|19:00 | ---|Grupp 2 | ---|----------| Ada|SU15/16 | Ada|SU15/16 | C++|SU17/18 |

---|LA 17/11 | ---|10:15 | ---|12:00 | ---|Grupp 1 | ---|----------| Ada|ASGÅRD | Ada|ASGÅRD | C++|EGYPTEN |

---|HA 18/11 | ---|15:15 | ---|17:00 | ---|Grupp 1 | ---|----------| ---|Zoom |

---|HA 19/11 | ---|10:15 | ---|12:00 | ---|Grupp 2 | ---|----------| ---|Zoom |

M.v.h Viktor


9/11  Dagens P-pass, info
 

Under dagens P-pass (15:15 - 16:30) kommer Ada.P2, Ada.P3 och Ada.P6 finnas tillgängliga. För er som låst upp dessa och vill ger på uppgifterna behöver ni gå in i RÖTT Zoom-rum under P-pass-tiden, samt ha öppe SC för inskickning. Ha igång er kamera under hela passet.

Uppgiften kommer släppas via respektive "ruta" i Kurskartan.

M.v.h Viktor


8/11  Schema för vecka 45, salar och tider.
 

Schema för veckan.

    ---|HA 8/11  |
    ---|17:15   |
    ---|19:00   |
    ---|----------|
    A-1|Zoom   |
    A-2|Zoom   |
    B-1|Zoom   |
    B-2|Zoom   |
    C-1|Zoom   |
    C-2|Zoom   |
   

---|FÖ 11/11 | ---|13:15 | ---|15:00 | ---|------------------| ---|Föreläsningarna i | ---|C++ är Live via | ---|Zoom. |

---|HA 12/11 | ---|10:15 | ---|12:00 | ---|----------| A-1|Zoom | A-2|Zoom | B-1|Zoom | B-2|Zoom | C-1|Zoom | C-2|Zoom |

M.v.h Viktor


2/11  Dagens P-pass, info
 

Under dagens P-pass (15:15 - 16:30) kommer Ada.P2, Ada.P3 och Ada.P6 finnas tillgängliga. För er som låst upp dessa och vill ger på uppgifterna behöver ni gå in i RÖTT Zoom-rum under P-pass-tiden, samt ha öppe SC för inskickning. Ha igång er kamera under hela passet.

Uppgiften kommer släppas via respektive "ruta" i Kurskartan.

M.v.h Viktor


1/11  Schema för vecka 44.
 

Schema för veckan.

    ---|LE 3/11|
    ---|10:15 |
    ---|12:00 |
    ---|-------|
    A-1|KY21  |
    A-2|KY21  |
    B-1|KY23  |
    B-2|KY23  |
    C-1|KY24  |
    C-2|KY24  |
   

---|LA 4/11 | ---|13:15 | ---|15:00 | ---|---------------------| A-1|BOREN/HUNN/ROXEN/GLAN| A-2| | B-1|BOREN/HUNN/ROXEN/GLAN| B-2| | C-1|BOREN/HUNN/ROXEN/GLAN| C-2| |

---|LA 4/11 | ---|15:15 | ---|17:00 | ---|---------------------| A-1| | A-2|BOREN/HUNN/ROXEN/GLAN| B-1| | B-2|BOREN/HUNN/ROXEN/GLAN| C-1| | C-2|BOREN/HUNN/ROXEN/GLAN|

---|HA 5/11| ---|10:15 | ---|12:00 | ---|-------| A-1|Zoom | A-2|Zoom | B-1|Zoom | B-2|Zoom | C-1|Zoom | C-2|Zoom |

M.v.h Viktor


26/10  Dagens P-pass, info
 

Under dagens P-pass (15:15 - 16:30) kommer Ada.P2, Ada.P3 och Ada.P6 finnas tillgängliga. För er som låst upp dessa och vill ger på uppgifterna behöver ni gå in i RÖTT Zoom-rum under P-pass-tiden, samt ha öppe SC för inskickning. Ha igång er kamera under hela passet.

Uppgiften kommer släppas via respektive "ruta" i Kurskartan.

M.v.h Viktor


18/10  Dagens P-pass, info
 

Under dagens P-pass (09:15 - 10:30) kommer P2 och P3 finnas tillgängliga. För er som låst upp dessa och vill ger på uppgifterna behöver ni gå in i RÖTT Zoom-rum under P-pass-tiden, samt ha öppe SC för inskickning. Ha igång er kamera under hela passet.

Uppgiften kommer släppas via respektive "ruta" i Kurskartan.

M.v.h Viktor


15/10  SC stängs klockan 16:30 idag
 

OBS! Idag kl. 16:30 är sista inskick för Ada.O-uppgifter. Vi stänger ner automaträttningen under kvällen delvis för att uppdatera saker, men framförallt för att kunna göra en rättningsomgång med ALLT som ligger kvar och på det viset skapa möjlighet dför fler av er att kunna delta på P-pass under veckan som kommer.

Se detta som en bonus. Alternativet vore att vi rättar det som ligger kvar från gårdagen och idag i det långsammare tempot som kommer att gälla under de följande två veckorna berodende på att assistenterna har egna tentor.

Bara en liten påminnelse om att tentaperioden alltså har långsammare rättnigsarbete. Färre assistenter kan rätta beroende på egna tentor etc. Vi räknar med ca 4 dagars återkoppling, men det kan i vissa fall ta mer tid i värsta fall..Därav kommer alltså rättningar att ske med längre tids pterkoppling under dessa två veckor. Allt detta har också meddelats via mail. Mailet kommer att ligga tillsammans med andra mail under "Mailutskick" som vanligt.

M.v.h. /TJ


14/10  Extra bonus-P-pass i tentaperioden (TekFak:s tenta-P)
 

Som ni redan sett via mail så finns dessa extra bonus-P-pass tillgängliga. Det är dock viktigt att veta att det endast är ett tillfälle per vecka per student. Vi har inte assistenter till mer och dessutom behöver vi hinna rätta mallan passen.

Gå alltså bara på de pass som är markerade för din kurs (och grupp).

    Följande tider gäller för de olika kurserna/grupperna:
   

2021-10-18 (MÅ) TDIU08 + TDDE54 kl. 09:15-10:30

2021-10-22 (FR) TDDD87 + 725G92 + 9AMA73 kl. 16:15-17:30

2021-10-26 (TI) TDIU08 + TDDE54 (Dock ej EMM1) kl. 15:15-16:30

2021-10-28 (TO) TDDD87 + 725G92 + 9AMA73 + TDDE54 (Endast EMM1) kl. 15:15-16:30

Tack för all information ni fixade fram och hoppas att det går bra både på tentor och allt annat under de kommande veckorna.

M.v.h. /TJ


12/10  Dagens P-pass, info
 

Under dagens P-pass (17:15 - 18:30) kommer P2 och P3 finnas tillgängliga. För er som låst upp dessa och vill ger på uppgifterna behöver ni gå in i RÖTT Zoom-rum under P-pass-tiden, samt ha öppe SC för inskickning. Ha igång er kamera under hela passet.

Uppgiften kommer släppas via respektive "ruta" i Kurskartan.

M.v.h Viktor


5/10  Dagens P-pass, info
 

Under dagens P-pass (17:15 - 18:30) kommer P2 och P3 finnas tillgängliga. För er som låst upp dessa och vill ger på uppgifterna behöver ni gå in i RÖTT Zoom-rum under P-pass-tiden, samt ha öppe SC för inskickning. Ha igång er kamera under hela passet.

Uppgiften kommer släppas via respektive "ruta" i Kurskartan.

M.v.h Viktor


1/10  Schema för vecka 40.
 

Schema för veckan.

    ---|LA 7/10|
    ---|13:15 |
    ---|15:00 |
    ---|-------|
    A-1|SU02  |
    A-2|    |
    B-1|SU03  |
    B-2|    |
    C-1|SU04  |
    C-2|    |
    Ett Extrarum i Zoom för de som inte kan närvara på plats.
   

---|LA 7/10| ---|15:15 | ---|17:00 | ---|-------| A-1| | A-2|SU00 | B-1| | B-2|SU01 | C-1| | C-2|SU02 | Ett Extrarum i Zoom för de som inte kan närvara på plats.

M.v.h Viktor


28/9  Dagens P-pass, info
 

Under dagens P-pass (17:15 - 18:30) kommer P2 och P3 finnas tillgängliga. För er som låst upp dessa och vill ger på uppgifterna behöver ni gå in i RÖTT Zoom-rum under P-pass-tiden, samt ha öppe SC för inskickning. Ha igång er kamera under hela passet.

Uppgiften kommer släppas via respektive "ruta" i Kurskartan.

M.v.h Viktor


26/9  Schema för vecka 39.
 

Schema för veckan.

    ---|HA 28/9|
    ---|08:15 |
    ---|10:00 |
    ---|-------|
    A-1|Zoom  |
    A-2|Zoom  |
    B-1|Zoom  |
    B-2|Zoom  |
    C-1|Zoom  |
    C-2|Zoom  |
   

OBS! Extra "programmeringsstuga" för de som är kvar på Ada.O0 och/eller Ada.O1. Se mail för mer information. ---| 28/9| ---|17:15 | ---|19:00 | ---|-------| --- Ada.O0: sal U2, U7, U11, --- U15, T11, T15, --- T19, T23 --- Ada.O1: Sal P42

OBS! Extra "programmeringsstuga" för de som är kvar på Ada.O1. Se mail för mer information. ---| 29/9| ---|13:15 | ---|15:00 | ---|-------| --- Sal R41, R43, S26, --- T1, T11, T15

OBS! Extra "programmeringsstuga" för de som klarat av Ada.O0 och Ada.O1. Se mail för mer information. ---| 30/9| ---|17:15 | ---|19:00 | ---|-------| --- BOREN/HUNN, ROXEN/GLAN, SU24, SU25

M.v.h Viktor


22/9  Arkiv över tidigare P-uppgifter
 

Alla tidigare P-uppgifter finns nu under respektive P-uppgifts "ruta" i Kurskartan. Se under "Gamla examinationsuppgifter" > "Arkiv med årets gamla P-uppgifter".

Observera att det än så länge endast finns arkiv över P2-uppgifter då inga andra P-uppgifter har gått under P-passen.

M.v.h Viktor


21/9  P-pass 22/9, info
 

Under P-passet (17:15 - 18:30) kommer endast P2 finnas tillgänglig. För er som låst upp denna och vill ger på uppgiften behöver ni gå in i RÖTT Zoom-rum under P-pass-tiden, samt ha öppe SC för inskickning. Ha igång er kamera under hela passet.

Uppgiften kommer släppas via P2:s "ruta" i Kurskartan.

Mer information finns via utskickat mail (även via länken "Mailutskick" i menyn till vänster).

M.v.h Viktor


19/9  Schema för vecka 38.
 

Schema för veckan.

    ---|LA 20/9|
    ---|17:15 |
    ---|19:00 |
    ---|-------|
    A-1|    |
    A-2|SU00-01|
    B-1|    |
    B-2|Zoom  |
    C-1|    |
    C-2|SU04  |
   

---|LA 21/9 | ---|08:15 | ---|10:00 | ---|--------| A-1|EGYPTEN*| A-2| | B-1|OLYMPEN*| B-2| | C-1|Zoom | C-2| |

*: Om salarna blir fulla, gå till ASGÅRD

---|LA 22/9| ---|10:15 | ---|12:00 | ---|-------| A-1| | A-2|SU00-01| B-1| | B-2|SU02-03| C-1| | C-2|Zoom |

---|LE 23/9|LA 23/9| ---|15:15 |17:15 | ---|17:00 |19:00 | ---|-------|-------| A-1|Zoom |Zoom | A-2|Zoom | | B-1|U7 |SU15/16| B-2|U6 | | C-1|U14 |SU17/18| C-2|Zoom | |

---|LA 24/9 | ---|10:15 | ---|12:00 | ---|--------| A-1| | A-2|Zoom | B-1| | B-2|EGYPTEN*| C-1| | C-2|OLYMPEN*|

*: Om salarna blir fulla, gå till ASGÅRD

M.v.h Viktor


11/9  Schema för vecka 37.
 

Schema för veckan.

    ---|LA 14/9|
    ---|08:15 |
    ---|10:00 |
    ---|-------|
    A-1|Zoom  | Ellen
    A-2|    | Ellen
    B-1|SU15/16| Jenny
    B-2|    | Alma
    C-1|SU17/18| Benjamin
    C-2|    | Martin
   

---|LA 15/9| ---|10:15 | ---|12:00 | ---|-------| A-1| | Ellen A-2|Zoom | Ellen B-1| | Jenny B-2|SU15/16| Alma C-1| | Benjamin C-2|SU17/18| Martin

---|LA 17/9| ---|10:15 | ---|12:00 | ---|-------| A-1|SU10-11| Ellen A-2| | Ellen B-1|Zoom | Jenny B-2| | Alma C-1|SU17/18| Benjamin C-2| | Martin

M.v.h Viktor


6/9  "Min assistent" under gruppindelningar. Schema för vecka 36.
 

Ni kan se under "gruppindelningar" vilken er delgrupps assistent är. Ni kan behöva ladda om sidan för att detta ska dyka upp.

    ---|LE 8/9 |
    ---|10:15 |
    ---|12:00 |
    ---|-------|
    A-1|KY23  |
    A-2|KY34  | Louise är inhoppare
    B-1|KY24  |
    B-2|KY25  | Malte är inhoppare
    C-1|KY26  |
    C-2|KY31  | Karl-Erik är inhoppare
   

---|LA 9/9 |LA 9/9 | ---|13:15 |15:15 | ---|15:00 |17:00 | ---|-------|-------| A-1|SU13-14| | A-2| |SU10-11| B-1|SU15/16| | B-2| |SU12-13| C-1|Zoom | | C-2| |Zoom |

M.v.h Viktor


2/9  LA 3/9, tider och salar
 

    -- |Övre ½ |Nedre ½|
    -- |gr.1  |gr. 1 |
    ---|------ |-------|
    ---|LA 3/9 |LA 3/9 |
    ---|10:15 |11:15 |
    ---|11:00 |12:00 |
    ---|-------|-------|
    A-1|SU13  |SU13  | Ellen
    A-2|    |    | Ellen
    B-1|SU14  |SU14  | Jenny
    B-2|    |    | Nicole
    C-1|SU17/18|SU17/18| Alma
    C-2|    |    | Martin
    

/Viktor


30/8  Första LA-passet, tider och salar
 

Under första LA-passet kommer ni studenter vara i sal 1 timme vardera. Tabell över vilken grupp som ska till vilken sal och tid:

Grupp Tid Sal
Alla i övre halvan av A-1 | 17:15-18:00 | SU13
Alla i övre halvan av B-1 | 17:15-18:00 | SU14
Alla i övre halvan av C-1 | 17:15-18:00 | SU15/16
Alla i undre halvan av A-1 | 18:15-19:00 | SU13
Alla i undre halvan av B-1 | 18:15-19:00 | SU14
Alla i undre halvan av C-1 | 18:15-19:00 | SU15/16
Alla i övre halvan av A-2 | 19:15-20:00 | SU14
Alla i övre halvan av B-2 | 19:15-20:00 | SU15/16
Alla i övre halvan av C-2 | 19:15-20:00 | SU15/16
Alla i undre halvan av A-2 | 20:15-21:00 | SU14
Alla i undre halvan av B-2 | 20:15-21:00 | SU15/16
Alla i undre halvan av C-2 | 20:15-21:00 | SU15/16

/Viktor


29/8 (30/8)  Kurshemsidan uppdateras fortfarande, men ...
 

Vi har nu lagt ut det mesta för att man skall kunna komma igång. Nu i natt har vi lagt ut gruppindelningarna (vi pratar om dessa på FÖ nu på morgonen). Det kommer att vara ok att byta med varandra så inget hårt bokat, men vi kan inte ta fler än de som är pbokade på passen.

OBS! FÖ sker i Zoom via den klickbara rutan under "Kursens alla Zoom-rum" som har med FÖ att göra.

Problem med hemsidan: Kontakta Viktor eller Torbjörn via mail. Skriv kurskod (och beskrivande ämne) i ärenderaden så att vi ser vilken kurs det rör. Det är många kurser nu nämligen och det faller lät mellan stolarna om vi inte får med detta.

Välkomna! /TJ


12/8  Kurshemsidan uppdateras
 

Kurhemsidan håller på att uppdateras.

m.v.h. Viktor (Kursledare)Sidansvarig: Viktor Olsson
Senast uppdaterad: 2021-08-23