Göm menyn

TDIU01 Programmering i C++, g.k.

Schema


Schemat finns på den centrala schemaservern timeedit

För information om vad respektive föreläsning tar upp, se föreläsningssidorna.
Deadlines och händelser i kursen:
 • 17/9: Lab 0
 • 23/9: Lab 1
 • 25/9: Seminarie 1
 • 30/9: Dugga 1
 • 7/10: Seminarie 2
 • 9/10: Dugga 2
 • 21/10: Lab 2
 • 21/10: UNIX-Intro
 • <--- TENTAMENSPERIOD --->
 • 17/11: Seminarie 3
 • 20/11: Dugga 3
 • 27/11: Seminarie 4
 • 2/12: Dugga 4
 • 3/12: Lab 3
 • 8/12: Seminarie 5
 • 12/12: Dugga 5
 • 16/12: Lab 4
 • 16/1: Hård deadline!
 • 16/1: Tenta!

Sidansvarig: Eric Elfving
Senast uppdaterad: 2014-10-31