Göm menyn

TDIU01 Programmering i C++, g.k.

Problemlösningsseminarier


Seminarierna i denna kurs går ut på att låta er få mer övning i att lösa problem enskilt, få övning i att förklara era tankar för varandra samt se hur andra löser problem. Detta kommer gå till så att ni löser problemet på egen tid och kommer till seminariet för att diskutera olika lösningar i halvklass. Efter seminariet kommer det hållas en frivillig dugga med en liknande uppgift. Första duggan kan ses som en intruduktion till upplägget och systemet. De som blir godkända på minst två av efterföljande fyra duggauppgifter kommer kunna tillgodoräkna sig betyg 3 på kursen, du behöver alltså inte göra tentan om du blivit godkänd på duggorna!

Redovisning

För att kunna hänga med under seminariet är det viktigt att du åtminstone försökt lösa uppgiften hemma. Målet är så klart en fullständig lösning, men du bör i alla fall lagt en till två timmar på din lösning.

Seminarieuppgifter

Länk
Seminarie 1
Seminarie 2
Seminarie 3
Seminarie 4
Seminarie 5 (Extra filer)

Sidansvarig: Eric Elfving
Senast uppdaterad: 2014-10-09