Göm menyn

TDIU01 Programmering i C++, g.k.

Laborationer i C++


Generella tips till labbande och redovisning
Komma igång

Laborationshandledningar

Lab 0Grundläggande in- och utmatningGivna filer
Lab 1Uttryck, satser och teckenhantering
Lab 2Funktioner, vektorer och posterGivna filer
Frivillig introduktion till funktioner
Lab 3Länkad lista
Frivillig introduktion till rekursion
Lab 4Externa filerGivna filer

Texteditorn Emacs

Initieringsfil för Emacs
Emacs snabbreferens

Systeminställnigar

Då vi för tillfället har två olika datorsystem (solaris på övervåningen SU10-18, och linux mint på bottenvåningen SU00-06) har vi två separata rubriker med liknande (men inte samma) innehåll här.

Nya systemet (Linux Mint 17)

Kompilator (g++) och texteditor (emacs) finns direkt när du loggat in. Det kan dock vara bra med ett alias för att förenkla vid kompilering.
Skapa filen ~/.bash_aliases och lägg in följande rad

  alias g++='g++ -Wall -Wextra -pedantic -std=c++11'
Observera att det krävs att filen avslutas med en tom rad. Annars kommer den inte läsas in och aliaset kommer inte sättas.

Gamla systemet

Här är det lite krångligare eftersom standardkompilatorn inte stödjer C++11. Kör följande kommando:

module rm prog/gcc
module add prog/gcc/4
Dessa kommando ändrar kompilator i nuvarande terminal. För att få ändringen att alltid gälla kan du även köra kommandot module initadd prog/gcc/4 . Tyvärr fungerar inte standardbiblioteket så bra direkt i det gamla systemet utan kräver ett par extra väljare till kompilatorn. Lägg in följande alias i filen ~/.cshrc:

alias g++ 'g++ -std=c++11 -Wall -Wextra -pedantic -L/sw/gcc-${GCC4_V}/lib -static-libstdc++'

Avlusaren DDD

Dokumentation för DDD
Länk till exempel i HTML-dokumentationen

Referensmanualsidor

Med kommandot man kan man skriva ut systemets referensmanualsidor i ett terminalfönster, t.ex.

man vector
man basic_string
man -s3c ctype

Det tredje exemplet ovan visar hur man anger en viss sektion av manualen med flaggan -s, i detta fall sektion 3c. Sektion 3 är biblioteksfunktioner och sektion 3c specifikt C-funktioner. Det finns även en sektion för C++ som anges med 3c++. Det är inte alltid man erhåller önskad manualsida utan att ange sektion.

Anmälan till laborationer

Laborationer ska normalt genomföras i grupper om 2 personer och anmälan ska göras via länken i menyn till vänster med namn "labgruppsanmälan" Vid eventuella frågor kring detta, kontakta Kursansvarig.

Övrigt laborationsrelaterat material

Dokumentation för en del standardbibliotekskomponenter, stilguider för C++, information om datorsystemet, mm, hittar du på UPP-gruppens gemensama kursbibliotek.


Sidansvarig: Eric Elfving
Senast uppdaterad: 2014-09-10