Göm menyn

TDIU01 Programmering i C++, g.k.

Ht1-Ht2 2014


Detta är en grundkurs i programmering i C++ som även omfattar en introduktion till IDA:s datorsystem.

Efter kursen går TDIU04 - Programmering i C++, standardbibliotek.

Du som går DI1 kommer dessutom att i Vt2 läsa kursen TDDI14 - Objektorienterad programmering.


Sidansvarig: Eric Elfving
Senast uppdaterad: 2014-06-26