Göm menyn

TDIU01 Programmering i C++, g.k.

Schema


Schemat finns på den centrala schemaservern timeedit

Översikt

Nedan följer en kort översikt av kursen. Moment markerade med fet stil innebär deadline för olika delmoment.
VeckaFöreläsningLaboration
35Kursintroduktion samt grundläggande C++Lab 0 + STONE
36StyrstrukturerLab 0
37Underprogramlab 0, Lab 1 + STONE
38Fält, string, vectorLab 1
39Rekursion, sammanfattninglab 1, lab 2
40lab 2, lab 3
41lab 3
42lab 3
43--- TENTAMENSPERIOD ---
44Iteratorer, strömmarlab 4
45Poster, pekarelab 4
46Listorlab 4, lab 5
47Inför tentalab 5
48dugga, lab 5
49Objektorienteringlab 5
50lab 5
51Tentamen
[an error occurred while processing this directive]

Sidansvarig: Eric Elfving
Senast uppdaterad: 2013-08-12