Göm menyn

TDIU01 Programmering i C++, g.k.

Problemlösningsseminarier


Nytt för i år är problemlösningsseminarier. Dessa går ut på att låta er få mer övning i att lösa problem enskilt, få övning i att förklara era tankar för varandra samt se hur andra löser problem. Detta kommer gå till så att vi lämnar ut en uppgift som ni får ungefär en vecka på er att lösa. Detta ska ni göra på egen tid och redovisas i halvklass. Klassens assistent väljer ut en eller flera som ska presentera sin/sina lösningar för övriga klassen som sedan ska diskutera fram en optimal lösning till det givna problemet. På dessa sidor kommer vi lägga ut uppgifterna efter att de presenterats under kursens gång.

Redovisning

Student ska lösa seminarieuppgifterna på egen tid och skicka in lösningen till sin assistent senast ett dygn innan det schemalagda seminariet. Under seminariet är det obligatorisk närvaro.

Seminarieuppgifter


Sidansvarig: Eric Elfving
Senast uppdaterad: 2013-08-12