Göm menyn

TDIU01 Programmering i C++, g.k.

Laborationer i C++


Generella tips till labbande och redovisning

Laborationshandledningar

Lab 0Grundläggande in- och utmatningGivna filer
Lab 1Uttryck, satser och teckenhantering
Lab 2Funktioner och vector
Lab 3Rekursion
Extrauppgift (frivillig): skapa en funktion som beräknar x^n för helatalsvärdena x och n
Lab 4FilströmmarGivna filer
Lab 5Länkad listaGivna filer

Texteditorn Emacs

Initieringsfil för Emacs
Emacs snabbreferens

Kompilatorn gcc

Lägg till kompilator-modulen:
module rm prog/gcc && module add prog/gcc/4 && module initadd prog/gcc/4
Följande alias är bra att skriva in i filen ~/.cshrc.private:
alias g++ 'g++ -Wall -Wextra -pedantic -std=c++11 -L/sw/gcc-${GCC4_V}/lib -static-libstdc++'
Observera att det krävs att filen avslutas med en tom rad. Annars kommer den inte läsas in och aliaset kommer inte sättas.

Avlusaren DDD

Dokumentation för DDD
Länk till exempel i HTML-dokumentationen

Referensmanualsidor

Med kommandot man kan man skriva ut systemets referensmanualsidor i ett terminalfönster, t.ex.

man vector
man basic_string
man -s3c ctype

Det tredje exemplet ovan visar hur man anger en viss sektion av manualen med flaggan -s, i detta fall sektion 3c. Sektion 3 är biblioteksfunktioner och sektion 3c specifikt C-funktioner. Det finns även en sektion för C++ som anges med 3c++. Det är inte alltid man erhåller önskad manualsida utan att ange sektion.

Anmälan till laborationer

Laborationer ska normalt genomföras i grupper om 2 personer och anmälan ska göras via länken i menyn till vänster med namn "labgruppsanmälan" Vid eventuella frågor kring detta, kontakta Kursansvarig.

Övrigt laborationsrelaterat material

Dokumentation för en del standardbibliotekskomponenter, stilguider för C++, information om datorsystemet, mm, hittar du på UPP-gruppens gemensama kursbibliotek.


Sidansvarig: Eric Elfving
Senast uppdaterad: 2013-08-23