Göm menyn

TDIU01 Programmering i C++, g.k.

Datorintroduktion


Datorintroduktionen avser att introducera de datorsystem som finns för undervisning på IDA, speciellt IDA:s Sun-system som ska användas i denna kurs, samt ge dig grundläggande kunskaper om och färdigheter i användning av datorsystemen och en del verktyg.

Introduktionen genomförs med hjälp av ett webbaserat verktyg för undervisning som heter STONE (Simple Tool for Online Education), som i huvudsak är självinstruerande och där även examinationen är inbyggd.

Denna del bör du ha klarat av under de tre första veckorna av kursen.

Datorintroduktionen ingår i examinationsmomentet LAB2 och krävs därför för att bli godkänd på laborationsdelen i kursen.

Om STONE

Till STONE

Om SynRay-systemet


Sidansvarig: Eric Elfving
Senast uppdaterad: 2013-08-12