Göm menyn

TDIU01 Programmering i C++, g.k.

Kursinformation


Detta är en grundkurs i programmering som även omfattar en introduktion till datorer allmänt och speciellt det datorsystem på IDA som ska användas under laborationer och tentamen. Programmeringsspråket som användas är C++. Kursen är en grund för de allra flesta fortsättningskurser där programmering ingår i någon form.

Se LiTHs kursplan för målbeskrivning, m.m.

Planering

Det ofta tungt inledningsvis i introduktionskurser i programmering på grund av många nya begrepp och konstruktioner då det gäller programmering och programmeringsspråk. C++ är dessutom ett relativt komplicerat språk som inte är helt enkelt att lära sig. Du rekommenderas därför stark att komma igång direkt från kursstart och diskutera alla frågor och problem som dyker upp med lärarna. Studieteknik.

Den första veckan är introduktion till datorer, IDAs datorsystem och verktyg som kommer att användas i denna och andra kurser. Under denna vecka ska deltagarna på laborationerna genomföra en webbaserad, självexaminerande datorintroduktion. Under andra veckan introduceras programmeringen paralellt med hemarbete med datorintroduktionen

Schemalagda laborationer utförs på IDAs Sun-system i de s.k. programutvecklingslaboratorierna (PUL, SU-lokaler) som finns i hus B på plan 2 och 3. Det är dock i princip möjligt att arbeta från vilken dator som helst med internetanslutning för att utföra datorintroduktionen. C++-laborationer kan genomföras på vilken dator som helst som har en C++-kompilator installerad men program och annat måste kunna överföras till IDAs Sun-system och kunna användas där. Observera att det inte är obligatorisk närvaro vid de schemalagda laborationerna men att de ska redovisas för assistent närvarande.

Hemarbete är ett måste för instudering i samband med förberedelser inför föreläsningar, lektioner och laborationer och för att slutföra laborationer, om man inte hunnit göra klart dessa under de schemalagda laborationerna så man ligger i fas med angivna deadline. Kursen är på 6 hp vilket motsvarar (minst) 160 timmar arbete. Av dessa 160 timmar är 81 schemalagda, vilket innebär att hemarbetstiden bör vara 79 timmar. För varje schemalagd timma kan du alltså grovt räkna med 1 timma hemarbete.

Kursmaterial

En bok om C++ behövs. Studenter rekommenderar följande om man inte har tidigare erfarenhet av programmering i C++:

C++ direkt, tredje upplagan: Skansholm. Studentlitteratur (2000).
Läsanvisningar

För dig som kanske redan kan en del C++ och önskar en mer djupgående bok rekommenderas:

C++ Primer, fourth edition: Lippman, Lajoie, Moo. Addison Wesley (2005).

C++-böcker på webben (Får ej skrivas ut på IDA!):

Thinking in C++, Vol. 1.: Introduction to Standard C++
Thinking in C++, Vol. 2.: Practical Programming

Materialet till introduktionen till datorsystemet finns i webbkurssystemet (STONE) som ska användas för den delen av kursen. Efter att ni registrerats på kursen kan ni själva generara ett lösenord.

Laborationsuppgifter och annat material som hör till C++-delen av kursen kommer att finnas tillgängligt på webben och en del kommer att delas ut.


Sidansvarig: Eric Elfving
Senast uppdaterad: 2013-08-12