TDDI82 Projekt

Här följer tio steg att följa för att genomföra projektet. Tänk på att en stor del av arbetet ligger i klassdiagram och punkt 5 nedan. Projektet ger 4hp (motsvarande 107 arbetstimmar). Du bör alltså planera för 25h projektarbete per vecka om ni kommer igång direkt. Skjuter ni upp projektstarten en vecka blir det 34h per återstående vecka. Det finns alltså inte tid att vänta på att andra ska bli klara, utan det gäller att komma igång hacka kod omgående!

 1. 29/4 kl 17.00 Anmäl projektgrupp i webreg:
  https://www.ida.liu.se/webreg3/TDDI82-2022-1/PRA1
  Det finns tre grupper:


 2. Skriv ihop ett projektförslag:


 3. 2/5 kl 17:00 Lämna in projektförslaget via mail enligt följande:

  To: <Din assistent>
  CC: LiU-ID@student.liu.se för samtliga projektmedlemmar
  Subject: TDDI82: Projektförslag för TDDI82-Grupp-XXX
  Attachment: TDDI82-projektforslag-grupp-XXX.pdf
  Content:
  Några ord i allmänt positiv anda, t.ex: Här kommer vårt projektförslag! Vi är sugna att börja hacka! Det ska bli kul!

 4. Invänta inbjudan till ert grupp-repository i gitlab (som vi skapar). Vill ni börja programmera i förväg kan ni skapa ett eget repository i gitlab där ni lägger till alla gruppmedlemmar. När ni får inbjudan från oss kan ni flytta ert repository till det ni får i kursen.


 5. Dela upp arbetet så att var och en har en uppgift som går att arbeta på direkt och en deadline för det. Om någon uppgift beror av en annan måste ni omedelbart ta beslut om precis så mycket att båda uppgifterna går att slutföra oberoende av varandra och sedan sammanfoga. Skjut aldrig upp arbete "som inte går att påbörja ännu", se till att det går att påbörja istället. Be er assistent om tips hur man kan komma igång utan att alla beroenden är klara. Skriv ned de uppgifter och deadline ni kommer överens om för var och en i ett mail som ni skickar till samtliga gruppmedlemmar. Det är bra att ha om det blir strul i gruppen senare.


 6. Hack away! (individuellt eller i par)


 7. 9/5 kl 17:00 Skicka in din individuella statusrapport enligt följande:

  To: <Din assistent>
  CC: dig själv
  Subject: TDDI82: statusrapport för LiU-ID i grupp XXX
  Attachment: inget
  Content:
  Din statusrapport som ren text direkt i mailet.

 8. Hack away!! (Som punkt 6)


 9. Förbered slutredovisningen! Alla ska vara väl insatta i hela projektet och fullständigt insatta i egenproducerad kod.


 10. 20/5 Visa stolt upp er produkt!