Göm menyn

TDDI81 Processprogrammering och operativsystem

Hemuppgift


Case study: Pintos

Detta är information rörande det som i schemat benämns "hemuppgift" under vecka 8. En kodstudielab ni gör på egen tid. Detta är preliminär information. Frågor och kommentarer mottages fram till Onsdag vecka 7. Deadline för inlämning den 25/2 kl 08:00. Rapporten skickas som pdf till examinator.

En kommentar: Ovan mallar baseras på det som används vid exjobb för de studenter som läser IP. Motsvarande finns inte för DI eller EL vad jag vet, men jag hoppas att dessa anvisningar och mallar kommer spridas även till era exjobb.

Resultat

Här återfinns de två rapporter inom vardera område som bedömts ha bäst innehåll. Det betyder inte att allt är tipptopp, men i alla fall bedömt som okej. (Numreringen är inlämningsordningen om någon undrar varför det inte verkar stämma med ordningen nedan.)

Gruppindelning

Processer    Korrektur-    Öppna filer 
och trådar    utbyte    och filsystem

viklu091*             henph669*
simha478*    /------\     stebr697*
nikha184*    \------/     danhe244*
sanka606*             axeba415*

danha761*             sebst697*
matro996*    /------\     marla880*
emape174*    \------/     andgu955*
patst437*             henro217*

eribe584*             simda870*
marno365*    /------\     denor390*
fresk637*    \------/     danli834*
rasho381*             antda166*

nicjo134*             timhu652*
wilho466*    /------\     simqv543*
simli618*    \------/     marla824*
arvjo966*             gunbe856*
marja589*

maxmo464*             dansu695*
jusso422*    /------\     andso518*
arimo856*    \------/     simke926*
rasma751*             marpe524*

timhe452*             andmo961*
axeek790*    /------\     marbo336*
ludhe894*    \------/     andgu198*
johfr035*             robda446*

maran864*             ricwa059*
gusby403*    /------\     filma650*
frero061*    \------/     hanbo174*
erijo599*             lovla279*

antwa730*             marli994*
fabab714*    /------\     thohe973*
perjo927*    \------/     tobja258*
rascr534*             nicse981*

jonda911*             aleka973*
danan582*    /------\     danmo222*
linja919*    \------/     antli117*
tinda344*             johka885*
ricag225*             antol102*

* mottaget

Det är tillåtet att byta till en annan grupp inom samma område under villkor att samtliga medlemmar i påverkade grupper godkänner bytet och att påverkade grupper får antingen 4 medlemmar efter byten, eller bibehåller samma antal medlemmar som angivet ovan.


Sidansvarig: Klas Arvidsson
Senast uppdaterad: 2014-03-06