Göm menyn

TDDI81 Processprogrammering och operativsystem

Examination


Skriftlig dugga

I mitten på kursen hålls en dugga som tar upp kursinnehållet som gåtts ignom fram tills dess. Den som får godkänt på duggan får sina duggapoäng tillgodoräknade på nästkommande tentamen. Duggan motsvarar hälften av kursen och hälften av tentamen. Det är viktigt att klara duggan.

Bonuspoäng för mötta deadlines

Detta gäller enbart på Maj-tentan för den som gått kursen samma år och dessutom har poäng motsvarande betyg 3 på tentamen. Kursen har ett antal deadlines. Är du klar och godkänd med en uppgift innan dess deadline erhåller du bonuspoäng. Totalt kan du få bonus upp till 10% av tentans maxpoäng (om du klarar alla deadlines).

Skriftlig tentamen

Ett operativsystem består av många delsystem som kursen tar upp. Tentan är krävande och är beräknad för 4 timmars skrivtid. Det finns alltså inte mycket reservtid på tentan (om du inte klarat duggan), det gäller att du kan dina saker.

Tentamen består av två delar: VT1 och VT2 för det som gås igenom i respektive period. Har du klarat duggan behöver du bara lösa VT2 på tentamen.

Kommande tentor

Tidigare tentor

Liknande kurser

Kursen TDDB68, Concurrent Programming and Operating Systems tar upp samma områden. Du kan med fördel studera exempel och gamla tentor till den kursen.


Sidansvarig: Klas Arvidsson
Senast uppdaterad: 2016-04-06