Göm menyn

TDDI81 Processprogrammering och operativsystem

Schema


Klass och gruppindelning

Kursen delar in studenterna i tre olika klasser. Varje klass delas in i två grupper. Varje grupp har olika schema. Du får välja klass och grupp relativt fritt och skall sedan följa schemat för vald klass och grupp. För att undvika schemakollisioner kan krävas att du väljer rätt.

Klass IP2
Avsedd för dig som läser IP2 och skall passa IP's schema i övrigt. DI2 och EL2 skall inte välja denna klass. Klas är assistent.
Klass DI2
Främst avsedd för dig som läser DI2. Filip och Anton är assistenter.
Klass EL2+DI2
Främst avsedd för dig som läser EL2 eller DI2. Mattias är assistent.

Varje klass är som sagt uppdelad i två olika grupper (halvklass): grupp A och grupp B. Du skall anmäla dig till EN av grupperna (den grupp som passar ditt övriga schema bäst) och ENDAST gå på de tider som är avsatta till den grupp du valt. Det är viktigt att hitta egna tider att jobba på laborationerna eftersom långt från all laborationstid du behöver är schemalagd.

Aktuellt schema

Komplett schema återfinns i timeedit.

Deadlines för bonus

Observera att du behöver komma igång med nästa lab innan deadline för föregående för att hinna få relevant hjälp på bokade labpass. Du kommer att behöva planera din tid för att hinna alla deadlines. Även om en deadline är om två veckor kanske det bara är ett labpass under den tiden, så för att har relevanta frågor då måste du börja hemma i god tid.

Deadlines för bonus i VT1

 • Deadline 2014-01-31: Upg 6
 • Deadline 2014-02-13: Upg 9,12,13,14
 • Deadline 2014-02-26: Upg 15,16
 • Deadline 2014-03-06: Upg 5,8,11

Deadlines för bonus i VT2

 • Deadline 2014-04-02: Upg 10
 • Deadline 2014-04-16: Upg 17,18
 • Deadline 2014-05-13: Upg 20,21
 • Deadline 2014-05-20: Upg 19

Veckoschema

 Vecka 4 C-Intro
 Vecka 5 Grundläggande systemanrop
 Vecka 6 Systemanrop för filer
 Vecka 7 Systemanrop för filer, Minnesaccesskontroll
 Vecka 8 HEMUPPGIFT
 Vecka 9 Minnesaccesskontroll
 Vecka 10 Stack main
 Vecka 11 DUGGA
 Vecka 12 Självstudier, tentor
 Vecka 13 Synkronisera processtart
 Vecka 14 Systemanrop för processer: exec, exit
 Vecka 15 Systemanrop för processer: sleep, wait
 Vecka 16 Forts, Påsk
 Vecka 17 Självstudier, omtentor
 Vecka 18 Synkronisering
 Vecka 19 Synkronisering filsystem
 Vecka 20 Readers-writers
 Vecka 21 Demonstration
 Vecka 22 Självstudier, tentor
 Vecka 23 Självstudier, tentor
 Vecka 24 Självstudier, omtentor

Sidansvarig: Klas Arvidsson
Senast uppdaterad: 2014-03-29