Göm menyn

TDDI81 Processprogrammering och operativsystem

Föreläsningar och lektioner


Läsanvisningar

Läs varje vecka de kapitel som är relaterade till föreläsningarna. En samling viktiga nyckelord i kursen.

Läsanvisningar för den som föredrar det över nyckelorden.

Observera att länkade slides är från förra årets kursomgång och kan komma uppdateras.

Föreläsningar VT1

Vecka 4  Kursintroduktion, administrativt, introduktion till operativsystem
Vecka 4  Processer, Trådar, Systemanrop
     OH, sid 1-3 relevant  

Vecka 5  Schemaläggning
Vecka 5  Systemanrop i Pintos, C-programmering

Vecka 6  Disk/Filhantering
Vecka 6  Disk/Filhantering
Vecka 6  LEKTION: Filsystem

Vecka 7  Minneshantering (gammal)
Vecka 7  Siduppdelat minne (gammal)

Vecka 8  Hemuppgift

Vecka 9  Virtuellt minne (gammal)
     Minneshantering 2013 (Alla minneshanteringsslides uppdaterade enligt 2013 års föreläsningar.)
     OH, sid 4-6 relevant      
Vecka 9  LEKTION: Minneshantering

Vecka 10 Redovisning hemuppgift, duggaförberedelser

Vecka 11 DUGGA !!!

Påsk

Vecka 12 Tentamensperiod. Självstudier.

Föreläsningar VT2


Vecka 13 Semaforen

Vecka 14 LEKTION: Lab-förberedande processhantering
Vecka 14 INTENSIVKODNING

Vecka 15 INTENSIVKODNING

Vecka 16 INTENSIVKODNING

Vecka 17 Omtentamensperiod

Vecka 18 Lås, kritisk sektion
Vecka 18 Implementation
Vecka 18 Deadlocks
Vecka 18 SLUTSTRESS laborationer

Vecka 19 LEKTION: Synkronisering
Vecka 19 SLUTSTRESS laborationer

Vecka 20 Säkerhet
     UNIX skyddsmekanismer
Vecka 20 SLUTSTRESS laborationer
     
Vecka 21 Repetition och tentaförberedelse
Vecka 21 SLUTSTRESS laborationer

Vecka 22 Självstudier

Vecka 23 TENTAMEN !!!

Gamla övningsuppgifter

Kod att synkronisera
Minneshantering (engelska) OBS! Fråga 2 ej relevant för VT1
Lösningar Minneshantering (engelska)


Sidansvarig: Klas Arvidsson
Senast uppdaterad: 2014-01-24