Göm menyn

TDDI81 Processprogrammering och operativsystem

Kontaktinformation


Det är av   STOR VIKT  att alltid inleda titelraden på alla mail med kurskoden TDDI81. Om du inte gör detta riskerar ditt mail att filtreras bort. Det går även snabbare att få korrekt svar om mottagaren tydligt ser vilken kurs och vad i övrigt brevet handlar om.

Examinator och kursledare

Klas Arvidsson
Svara på frågor rörande kursens upplägg och examination. Kan inte hantera registreringsproblem, kontakta studievägledning om sådant. Se även "studierektor" nedan.

Labassistenter

Klas Arvidsson
Svarar på frågor rörande datormiljö, labuppgifter och Pintos.

Mattias Rönn
Svarar på frågor rörande datormiljö, labuppgifter och Pintos.

Anton sundblad
Svarar på frågor rörande datormiljö, labuppgifter och Pintos.

Filip Strömbäck
Svarar på frågor rörande datormiljö, labuppgifter och Pintos.

Kursadministratör

Madeleine Häger Dahlqvist
Om du endast saknar "slutförd kurs" kan hon hjälpa till. Hanterar i övrigt frågor rörande LADOK och saknade studiepoäng. Oftast är det dock lämpligt att börja med att kontakta examinator.

Studierektor

Tommy Färnqvist
Skall som regel inte kontaktas. Tar beslut och skriver på kompletterande kursanmälan som du lämnar in via studerandeexpeditionen. Läs instruktioner på hans dörr hur du skall gå tillväga.


Sidansvarig: Klas Arvidsson
Senast uppdaterad: 2014-01-10