Göm menyn

TDDI81 Processprogrammering och operativsystem

Schema


Klass och gruppindelning

Kursen delar in studenterna i tre olika klasser. Varje klass delas in i två grupper. Varje grupp har olika schema. Du får välja klass och grupp relativt fritt och skall sedan följa schemat för vald klass och grupp. För att undvika schemakollisioner krävs att du väljer rätt.

Klass IP2
Avsedd för dig som läser IP2 och skall passa IP's schema i övrigt. DI2 och EL2 skall inte välja denna klass. Niklas är assistent.
Klass DI2
Främst avsedd för dig som läser DI2 och inte kursen TGTU01. Mattias är assistent. OBSERVERA att en del laborationer ligger samtidigt med seminarie i kursen TGTU01 eller lab i TDTS04. Välj grupper i de tre kurserna så det inte kolliderar. Läser du TGTU01 är det enklast du väljer EL2-klassen nedan.
Klass EL2+DI2
Främst avsedd för dig som läser EL2 eller DI2. Klas är assistent. OBSERVERA att en del laborationer ligger samtidigt med lab i kursen TSIU04. Välj grupper i båda kurserna så det inte kolliderar.

Varje klass är som sagt uppdelad i två olika grupper (halvklass): grupp A och grupp B. Du skall anmäla dig till EN av grupperna (den grupp som passar ditt övriga schema bäst) och ENDAST gå på de tider som är avsatta till den grupp du valt. Det är viktigt att hitta egna tider att jobba på laborationerna eftersom långt från all laborationstid du behöver är schemalagd.

Aktuellt schema

Komplett schema återfinns i timeedit.

Deadlines för bonus i VT1

Observara att du behöver komma igång med nästa lab innan deadline för föregående för att hinna få relevant hjälp på bokade labpass. Du kommer att behöva planera din tid för att hinna alla deadlines. Även om en deadline är om två veckor kanske det bara är ett labpass under den tiden, så för att har relevanta frågor då måste du börja hemma i god tid.

  • Upg 6: Fredag 25:e Januari
  • Upg 9,12,13,14: Fredag 1:e Februari
  • Upg 15,16: Fredag 15:e Februari
  • Upg 5,8,11: Fredag 1:e Mars

Deadlines för bonus i VT2

  • Upg 10: Tisdag 9:e April
  • Upg 17: Mån/Tis 15-16:e April
  • Upg 18: Tor/Fre 18-19:e April
  • Upg 20: Torsdag 2:e Maj
  • Upg 21: Tisdag 7:e Maj
  • Upg 19: Tisdag 14:e Maj

Sidansvarig: Klas Arvidsson
Senast uppdaterad: 2013-04-04