Göm menyn

TDDI81 Processprogrammering och operativsystem

Föreläsningar och lektioner


Läsanvisningar

Läs varje vecka de kapitel som är relaterade till föreläsningarna. En samling viktiga nyckelord i kursen.

Observera att länkade slides är från förra årets kursomgång och kan komma uppdateras.

Föreläsningar VT1

Vecka 3  Kursintroduktion, administrativt, introduktion till operativsystem
Vecka 3  Processer, Trådar, Systemanrop

Vecka 4  Schemaläggning
Vecka 4  Systemanrop i Pintos, C-programmering

Vecka 5  Disk/Filhantering
Vecka 5  Disk/Filhantering
Vecka 5  LEKTION: Filsystem

Vecka 6  Minneshantering (gammal)
Vecka 6  Siduppdelat minne (gammal)
Vecka 6  LEKTION: Minneshantering

Vecka 7  Virtuellt minne (gammal)
     Minneshantering 2013 (Alla minneshanteringsslides
     uppdaterade enligt 2013 års föreläsningar.)

Vecka 8  Hemuppgift

Vecka 9  Redovisning hemuppgift, duggaförberedelser
     Några gamla slides  
     De OH som visar adressöversättning med paging, multilevel
     paging och inverted pagetable finns med här (som jag visade
     på Fö i v7). Även 3 sidor med lite annat.

Vecka 10 DUGGA !!!

Påsk

Vecka 11-13 Ej schemalagt tid. Självstudier.

Föreläsningar VT2


Vecka 14 Semaforen

Vecka 15 LEKTION: Lab-förberedande processhantering
Vecka 15 INTENSIVKODNING
Vecka 16 INTENSIVKODNING

Vecka 17 Lås, kritisk sektion
Vecka 17 Implementation
Vecka 17 SLUTSTRESS laborationer

Vecka 18 Deadlocks
Vecka 18 SLUTSTRESS laborationer

Vecka 19 SLUTSTRESS laborationer

Vecka 20 Säkerhet
     UNIX skyddsmekanismer
     
Vecka 21 Repetition och tentaförberedelse

Vecka 22 TENTAMEN !!!

Gamla övningsuppgifter

Kod att synkronisera
Minneshantering (engelska) OBS! Fråga 2 ej relevant för VT1
Lösningar Minneshantering (engelska)


Sidansvarig: Klas Arvidsson
Senast uppdaterad: 2013-05-22