Göm menyn

TDDI81 Processprogrammering och operativsystem

Litteratur

Motivation

Du behöver en bok för att läsa på om varje område för att få del av fler perspektiv samt skapa dig en helhetsbild. En bok ger även en mer fullständig och detaljrik bild än vad vi hinner ta upp på Föreläsning. Silberschatz et. al. är den rekommenderade boken.

Rekommenderade böcker

Operating System Concepts, 7th edition (eller senare) by Silberschatz, Galvin and Gagne
Åttonde upplagan är den senaste. Den här boken har generellt uppskattats bäst av studenter, och används även i en systerkurs. Andrahandsmarknaden är större än för andra böcker. C.Kessler har en lista med rättelser till 7:e upplagan. Undvik varianter med "with ..." i titeln.
ISBN-13: 9780470233993 (8th edition, paperback)

Operating Systems, Internals and Design Principles, 6th edition (eller senare) by William Stallings (822 pages)
En bok som användes på försök 2010 men inte fick någon större uppskattning från studenter.
ISBN-10: 0-13-603377-0, ISBN-13: 978-0-13-603377-0

Dokumentation till Pintos

Ämnesrelevanta artiklar

Design patterns for semaphores by Kenneth A. Reek
"Pass the Baton" och "I'll Do It For You" mönster för korrekt användning av semaforer.

Process Synchronization with Readers and Writers Revisited Jalal Kawash
Mycket av det du vill veta om readers-writers synkronisering, inklusive kodexempel.

The Effect of Deceptive Idleness on Disk Schedulers by Iyer, Sitaram
En metod för disk-schemaläggning.

Anticipatory scheduling: A disk scheduling framework to overcome deceptive idleness in synchronous I/O by Iyer, Sitaram; Druschel, Peter
En metod för disk-schemaläggning.

The Locality Principle (2005, 2006) by Peter J. Denning
Kort genomgång av forskning om virtuellt minne och relaterade ämnen.
Communications of the ACM 48(7):19-24, July 2005.

Detection and prevention of stack buffer overflow attacks. by B. Kuperman et al.
Beskrivning sakans.
Communications of the ACM 48(11):19-24, Nov 2005.

The Problem with Threads by Edward A. Lee
Beskrivning sakans.
IEEE Computer May 2006, pp. 33-42.

Andra böcker

Applied Operating Systems Concepts by Silberschatz, Galvin and Gagne

Operating Systems by Garry Nutt

Operating Systems - Concurrent and Distributed Software Design by Bacon and Harris

Operating Systems Principles by Bic and Shaw

Operating Systems by Deitel, Deitel and Choffner

Background reading on real-time systems

Vill du läsa om realtidssystem rekommenderas följande bok.

Real-time systems by Jane W. Liu
Tillgänglig i Kvartersbibliotek B, kursref


Sidansvarig: Klas Arvidsson
Senast uppdaterad: 2013-04-24