Göm menyn

TDDI81 Processprogrammering och operativsystem

Kursupplägg

UPG1: Dugga, 0 hp
Duggan täcker första halvan av kursen, VT1. Om du klara duggan skall du inte lösa motsvarande del på tentamen (om du inte vill plussa). Duggan motsvarar ungefär halva tentamen och är viktig att klara.
TEN1: Skriftlig tentamen, 3 hp
Tentamen består av två delar som tillsammans täcker hela kursen. VT1 täcker in första halvan av kursen och motsvarar duggan. VT2 täcker andra halvan av kursen. Har du klarat duggan behöver du bara lösa andra delen.
LAB1: Laborationer, 3 hp
Laborationerna kräver att du läser på om hur den befintliga koden fungerar och tänker igenom hur din lösning skall fungera. Laborationerna är krävande och ställer höga krav på förståelse av tidigare programmeringskurser, främst vad gäller pekare och minneshantering. Varje laboration du får godkänd före deadline kan ge bonuspoäng på tentamen. Bonus ges dock bara för högre betyg, och bara på Maj-tentamen det år du startar kursen.
Föreläsningar

Föreläsningarna tar upp viktigaste områdena inom operativsystem. Det är av stor vikt att du är aktiv och ställer frågor på föreläsning. Om du får en fråga skall du även göra ett försök att svara (gissa, och gissa gärna fel).

Lektioner

Lektionerna tar upp exempel på hur olika delar fungerar, eller går igenom lösningsmetoder till laborationer. Ännu viktigare att vara aktiv med frågor.

Laborationer

Laborationeran går ut på att utöka ett operativsystem som kallas Pintos med ytterligare funktionalitet. Laborationerna är krävande och du kommer ofta och mycket grubbla över vad som gått fel, speciellt gäller detta de som gissar sig fram istället för att läsa dokumentation. Detta innebär att du måste planera att jobba egen tid. Schemalagd tid täcker endast en del av den tid du förväntas använda.

Kursregistrering

Om du saknar kursregistrering får du inte delta i kursen och kan inte få några poäng, även om du varit registrerad förut. Omregistrera dig i studentportalen innan du återupptar arbete med kursen.


Sidansvarig: Klas Arvidsson
Senast uppdaterad: 2013-01-11