Göm menyn

TDDI22 Objektorienterad problemlösning

Schema


Deadlines

Med alla hårda deadline avses att inlämning/redovisning/utförande efter deadline inte godtas och att projektet inte kan startas eller blir underkänt om inte goda skäl till missad deadline redovisas i god tid i förväg.

Om du har goda skäl (sjukdom, dödsfall) att missa en deadline ska du ta upp saken med examinator i så god tid före deadline som möjligt.

  • Labpasset 6/4, Listan (iterator och mallifiering), Deadline för 15 minuter bonus
  • Labpasset 11/4, Listan (iterator och mallifiering), Deadline för 5 minuter bonus (endast då ovan deadline missades)
  • Labpasset 25/4, Ordlistan (STL), Deadline för 15 minuter bonus
  • 23:59 26/4, Hård deadline för anmälan till projektgrupp i webreg, se projektinformationen.
  • Labpasset 27/4 Alla laborationer, Hård deadline (muntlig redovisning)
  • 08:30 1/5 Projektförslag, Hård deadline
  • 12:00 13/5 Individuell statusrapport, se projektinformationen.
  • Labpasset 23/5 Projektredovisning, se projektinformationen, Hård deadline

Schema

Kursschemat finns i timeedit.


Sidansvarig: Eric Elfving
Senast uppdaterad: 2017-04-10