Göm menyn

TDDI22 Objektorienterad problemlösning

Laborationer


I denna kurs finns det två obligatoriska laborationer. Laborationerna ska redovisas innan den hårda deadlinen 2017-04-27 för att kunna fokusera på projektet i andra delen av kursen.

Bonus och deadlines

I kursen ges bonus på tentamen om du löser vardera laboration i god tid. Bonusen ger extra tid för högre betyg på tentamen. För att se vilka datum som gäller för olika mängd bonustid, se deadlines i vänstermenyn.

Redovisning

Laborationerna genomförs i par och redovisas genom muntlig demonstration där båda studenter ska vara väl insatta att genomföra hela redovisningen enskilt. Den muntliga redovisningen följs av kodinlämning via av assistent anvisat system. Eventuella brister som upptäcks vid bedömning av inlämnad kod ska vara åtgärdad senast 8 dagar efter det att bristen påtalats.

Instruktioner och krav för labgenomförande

Listan

Än en gång ska vi skapa en länkad lista, denna gång är den dock dubbellänkad och blir mer generell och användbar.

Ordlistan

I denna laboration får du övning på standardbiblioteket genom att skapa en ordlista.

Programinställningar

Inställningar för emacs

För att få korrekt indentering (enligt Allman/BSD-stil)i emacs kan ni lägga till följande i filen ~/.emacs (skapa den om den saknas).


    ;; C/C++ settings
    (setq c-default-style "bsd")
    (setq c-basic-offset 4)
    (add-to-list 'auto-mode-alist '("\\.h\\'" . c++-mode))
    (add-to-list 'auto-mode-alist '("\\.tcc\\'" . c++-mode))

Inställningar för vim

Om ni hellre använder vim kan ni ha följande inställningar i filen ~/.vimrc

    set expandtab
    set tabstop=4
    set shiftwidth=4
    set softtabstop=4

C-lion IDE

Om du vill prova CLion, ett IDE för C++ från JetBrains, kan du hämta en gratis studentlicens här. Den licensen gäller för samtliga av JetBrains utvecklingsmiljöer. Det finns en version installerad (2016.3.3) på datorsystemet. Ni startar den med kommandot:

  /home/TDDI22/sw/clion-2016.3.3/bin/clion.sh


Referensinformation


Sidansvarig: Eric Elfving
Senast uppdaterad: 2017-03-02