Göm menyn

TDDI22 Objektorienterad problemlösning

Kursinformation


Kursen behandlar objektorienterat tankesätt genom dels användning av standardbiblioteket i C++ och genom dels objektorienterad analys och design för ett eget projekt i C++.

Två laborationer ger övning och förståelse för hur standardbiblioteket är uppbyggt och hur det kan utökas och användas.

Ett projektet ger vidare övning i såväl standardbiblioteket som objektorienterad analys och design.


Sidansvarig: Eric Elfving
Senast uppdaterad: 2016-04-04