Göm menyn

TDDI22 Objektorienterad problemlösning

VT2 2017


Senaste nytt...


20 mars  Föreläsningsexempel
 

Exempelkod från föreläsningen kommer läggas upp i samband med varje föreläsning i kursens gitlab-grupp. Projektet med årets föreläsningsexempel nås här: https://gitlab.ida.liu.se/TDDI22/Lectures-2017


20 mars  Kurshemsidorna uppdateras
 

Kurshemsidorna är nu redo för en ny kursomgång. Välkomna!


23 februari  Kurshemsidorna uppdateras
 

Uppdatering inför 2017 har nu startats och visst material kommer att uppdateras. Nytt meddelande dyker upp när arbetet slutförts.Sidansvarig: Eric Elfving
Senast uppdaterad: 2016-03-31