Hide menu

TDDI04 Concurrent programming, Operating Systems, and Real-time Operating Systems

Labs


LAB: Anmälan och Resultat

OBS! Kursen delar in studenterna i tre olika klasser, DI2, IP2 och MIX med ca 30 studenter i varje. MIX-klassen blandar studenter från EL2, DI2 och IP2. Varje klass kommer ha en assistent. Vilken klass du hamnar i spelar ingen roll eftersom alla klassers lektioner och laborationer ligger samtidigt. Det gör alltså inget om du t.ex. går DI men hamnar i IP-klassen.

Varje klass är vidare uppdelad i två olika grupper (halvklass), grupp A och grupp B. Du skall anmäla dig till EN av grupperna (den grupp som passar ditt schema bäst) och ENDAST gå på de tider som är avsatta till den grupp du valt. Det är även viktigt att hitta egna tider att jobba på laborationerna eftersom endast hälften av den laborationstid du behöver är schemalagd.

OBS! Labanmälan öppnar Tisdag 17/1
Labanmälan
Labresultat

Tidplanering (som man bör ligga till)

VECKA SCHEMATID LAB
V.6 2h LAB 9-10
V.7 4h LAB 10-15
V.8 2h LAB 15-16
9-10 8h LAB 17-18
Klart till och med uppgift 17
V.11 TENTA-P
V.12 JOURTID LAB 18-19
V.13 DUGGA LAB 18-19
14-15 6h LAB 18-19
16-17 PÅSK LAB 18-19
V.18 4h LAB 20
V.19 4h LAB 21
Alla uppgifter klara (bonus)
V.20
V.21 2h
Alla uppgifter klara (deadline)

Lab-instruktion

Deadlines finns att tillgå i schemat, åtkomligt via "Group schedules" i menyn till vänster.

Information mm.

C-Intro (redovisas tillsammans, se gruppschema för labtillfälle(n) och deadline)

C-datastrukturer (redovisas tillsammans, se gruppschema för labtillfälle(n) och deadline)

C-minneskontroll (redovisas tillsammans, se gruppschema för labtillfälle(n) och deadline)

Grundläggande systemanrop

Systemanrop för filhantering

Starta processer

Systemanrop för processhantering

Systemanrop för att invänta processer

Synkronisering av hela systemet

Avslutande testning och buggrättning av hela systemet

Givna filer

Filer som är bra att ha till några av deluppgifterna 1-8 hittar du här.


Page responsible: Klas Arvidsson
Last updated: 2012-03-14