Hide menu

TDDI04 Concurrent programming, Operating Systems, and Real-time Operating Systems (6 ECTS)

Vt1-Vt2 2012


Latest News...


4/1  Kursinformation via epost
 

Merparten av all löpande kursinformation skickas via epost. Se till att du är med på kursens epostlista, detta kan du kolla genom att logga in på studentportalen, där hantering av epostlistor finns. Får du redan kusrmail är det inge prolem för dig.


4/1  Kurshemsidan uppdateras för 2012


Page responsible: Klas Arvidsson
Last updated: 2012-01-04